Fredericia for Verdensmålene – Vækst og velfærd på en bæredygtig måde

Byrådet satte den 29. april gang i processen med at udarbejde kommunens nye strategi for bæredygtig udvikling med FN’s 17 Verdensmål som overlægger. På møder i september fik alle udvalg mulighed for at kommentere det første udkast til ”Fredericia for Verdensmålene” forud for den offentlige høring.

Den offentlige høring har været afholdt fra den 3. oktober til den 24. oktober. Arbejdsgruppen har indarbejdet relevante kommentarer og bemærkninger fra de politiske udvalg samt den offentlige høring, og der forelægger nu en version af ”Fredericia for Verdensmålene” til endelig vedtagelse.

Alle fagudvalg får denne version til udvalgsmøderne i november med henblik på at sende videre til vedtagelse i Byrådet den 2. december. Det har været nødvendigt af hensyn til perioden for den offentlig høring, at eftersende bilaget til udvalgene forud for møderne, og det er dermed ikke vedlagt som bilag til sagen. Derudover får fagudvalgene en version af ”Fredericia for Verdensmålene”, der ikke er grafisk layoutet. Den layoutede version ligges på forud for Økonomiudvalgsmødet, således at det foreligger for såvel Økonomiudvalget og Byrådet på møderne.

“Med den her strategi får vi sat en streg under det vi ser som vores kerneopgaver. Vækst og velfærd på en bæredygtig måde. Jeg synes godt vi kan være stolte af, at vi har arbejdet så intenst med det her”, sagde Jacob Bjerregaard.

Foto: Thomas Lægaard – Fredericia AVISEN

“Det er skønt at stå her i dag. Bæredygtigshedsstrategien har tidligere været forankret i teknik- og miljø. Men i det her byråd har vi bredt den ud. Vi har valgt at spejle den i verdensmålene, og dermed arbejdet bredt med den. Det er ret fedt. Det her er i virkeligheden vores nye vision for hvordan vi skal arbejde med kommunen”, lød det fra Christian Bro.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN.

“Som Christian siger, så er det noget med at vi måske nedbryder silotænkning. Jeg kan tage udgangspunkt i sundhed, verdensmål 3, der bærer ind over alle de andre udvalg. At man har en god bolig, rent drikkevand, et arbejde, mulighed for at røre sig og meget andet. Den røde tråd går igen, for vi er ved at ansøge en ny ansøgning til WHO’s sundhedsfællesskab, der også har taget udgangspunkt i disse punkter for et sundt Fredericia”, sagde Susanne Eilersen.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

“Alle taler om det. Vi ved, at vi kan. Vi skal også være sikker på, at vi gør det vi går og taler om. Jeg har tidligere fremført et forslag om livet i havet, eller snarere det manglende liv i havet. Jeg synes det er trist, at vi har et hverv der er dødt ud i Lillebælt. Jeg synes vi skylder os selv at gøre noget ved det”, lød det blandt andet fra Karsten Byrgesen.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

“Vi har arbejdet meget seriøst med de unge mennesker – og de har virkelig budt til bolle. Vi skal stramme op, hvis vi vil efterlade kloden som vi fik den – de unge er klar”, sagde Ole Steen Hansen.

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

“Vi har arbejdet seriøst med det. Vi kan være stolte af vores by, vi tager mange gode skridt. Vi tager det ansvar, vi måske skulle have taget for år tilbage. Vi kan være stolte, fordi det er gennemgribende. Vi er ikke færdige endnu”, sagde John Nyborg.

Nyvalgte Anette Hyre-Jensen. Foto: Thomas Lægaard, Fredericia Avisen.

“Det er rigtig gode temaer, som vi i Socialdemokratiet kan tilslutte os. Gennem de forskellige inputs der kom, blev det også tydeligt, at vandet omkring os betyder meget”, sagde Anette Hyre-Jensen,

“Det er en refleksion man er nødt til at gøre sig om hvad der sker i Lillebælt. I Vejle har man gang i et projekt ‘Sund Vejle Fjord’, der skal forbedre kvaliteten. Jeg ved der er tanker på vej i vores del. Du siger, at der ikke er fisk. For det er både rigtigt og forkert. Der er mange fladfisk. Dem der mangler er de store spisefisk. De er væk – og der er ikke en forklaring på hvorfor. I rammerne af Naturpark Lillebælt har vi en fondsansøgning, og vi har fået tilsagn fra flere fonde, men før vi er i mål kan vi ikke melde mere ud”, sagde Christian Bro.

http://www.enggaard.dk/
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer