Koncernledelsen v/ Projektgruppen for Fredericia for Verdensmålene præsenterer har præsenteret et udkast til Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling 2020-2023.

Byrådet satte den 29. april gang i processen med at udarbejde kommunens nye strategi for bæredygtig udvikling med FN’s 17 Verdensmål som overlægger. 

Strategien samler arbejdet med bæredygtig udvikling på tværs af alle koncernområder og stabe og vil omfatte alle aspekter af bæredygtighed – både grønne, sociale og økonomiske forhold. Processen drives med fokus på samskabelse, involvering, helhedstænkning og koordinering på tværs af indsatser og arbejdsområder. 

På baggrund af bl.a. 

–          Interviews med fagcheferne i 2018/19

–          Temamøde for Byrådet den 2. april 2019

–          Folkehøring for fredericianere den 2. april 2019

–          Workshop for ”alle” den 20. juni 2019 

–          Drøftelser med HMU den 25. juni 2019 

–          Eksisterende strategier og politikker

–          Øvrig inspiration (artikler, andre kommuners strategier)

har projektgruppen udarbejdet udkast til strategi for bæredygtig udvikling – ”Fredericia for Verdensmålene” – der vedlægges som bilag.

Temaerne i strategien er:

–          0. Introduktion? (fokus på klima, sundhed og økonomi – og ’vi gør det sammen’)

–          1. Læring og handlekraft?

–          2. Lige muligheder for et sundt og godt liv?

–          3. Bæredygtig by og lokalsamfund?

–          4. Livet i naturen?

–          5. Vandet omkring os?

–          6. Bæredygtig vækst og erhvervsudvikling?

–          7. Bæredygtig forsyning og ansvarligt forbrug?

–          8. Kommunen som bæredygtig koncern? 

Alle fagudvalg i Fredericia Kommune præsenteres for det samme udkast til ny strategi med anmodning om bemærkninger hertil.

Udvalgenes bemærkninger vil blive indarbejdet i et revideret udkast til strategi, som herefter primo oktober 2019 vil blive sendt i offentlig høring. Byrådet informeres ved offentliggørelsen. Efter høringsperioden tilpasses strategien efter de indkomne bemærkninger, inden den forelægges økonomiudvalget og byrådet. Strategien forventes endeligt vedtaget af byrådet i december 2019.

Se her udkastet til verdensmålene.

www.handelsbanken.dk/fredericia