Der er nu fundet en løsning for reparation af cirkelbroen på Østerstrand, der måtte give efter for Lillebælts bølger. Fredericia Kommune har indgået forlig.

Det er nu slået fast, at Fredericia får en ny, forbedret cirkelbro i 2020. Det står klart, efter det er lykkedes Fredericia Kommune at lande en forligsaftale med Rambøll og Per Aarsleff A/S, der var og er henholdsvis rådgiver og entreprenør på opgaven.

Siden skaderne på broen opstod sidste år, har der været en tæt dialog mellem kommunen og de to involverede parter for at afklare, hvad årsagen til skaderne var. Da det ikke var muligt at opnå enighed om, hvor fejlen lå, indledte Fredericia Kommune en såkaldt syn- og skønssag gennem Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg, der skulle afklare spørgsmålet.

Her blev det i starten af 2019 slået fast, at årsagen til skaderne var en følge af henholdsvis projekteringsfejl (60%), tilsynsfejl (20%) og udførelsesfejl (20%).

Kraftigere materialer skal sikre broen mod bølgerne

På baggrund af syns- og skønsrapporten har Fredericia Kommune siden forhandlet med de to parter om en forligsaftale, der sikrer, at broen bliver reetableret i en kvalitet, som kan holde mange år frem. Det er nu lykkedes at blive enige om en aftale.

I forliget er det aftalt, at cirkelbroen bliver reetableret forud for badesæsonen 2020 – dvs. til 1. juni 2020. Det er senere, end det oprindeligt var planlagt. Alle tre parter er dog enige om, at det er hensigtsmæssigt, at arbejdet ikke forceres hen over vinteren, hvor vind og vejr kan gøre skader undervejs.

Derudover er det aftalt, at cirkelbroen udføres mere solidt, så den kan modstå de hårde bølger fra Lillebælt. Det betyder, at borgerne i Fredericia får en ny, forbedret cirkelbro, der er mere solid og i en bedre kvalitet.

Den nye bro koster omkring 3,3 mio. kroner at etablere. Det er Rambøll, der betaler størstedelen af udgiften. Fredericia Kommune betaler alene den merværdi, der er i at bygge en mere solid bro, end det oprindeligt var projekteret.

http://bit.ly/rosalecture