Det var planen, at Fredericia Esport skal flytte ind i Fredericia Idrætscenter, men de planer er nu skrottet, da det koster 450.000 kr. alene i klargøring. Det fremgår af Fredericia Kommunes hjemmeside.

Fredericia Esport har søgt om lokaletilskud via Folkeoplysningsrådet, og her fremgår det, at Esportsforeningen, der blev stiftet d. 12. december 2018, har været i dialog med Kultur & Idræt og Fredericia Idrætscenter om at leje låne kommunens lokaler.

Samtidig har de ledt efter private lokaler, fordi det hurtigt blev klart, at der var væsentlige praktiske og økonomiske udfordringer ved at få foreningen placeret i FIC. En placering af Fredericia Esport i FIC vil koste omkring 450.000 kr. i klargøringsomkostninger til ny ventilation, nye el-tavler/-installationer, nye fiberkabler, tyverisikring m.m., til en løsning der formentligt kun kan rumme foreningen i 2-3 år. Herefter forventer foreningen at have for mange medlemmer til, at de kan rummes i de tiltænkte lokaler. 

Fredericia Esport ønsker derfor, at blive godkendt til lokaletilskud. De har brug for lokaler alle ugens dage. De ønsker at klubben både kan rumme en breddedel og en elitedel, og de er godt i gang med at lave samarbejdsaftaler med byens folkeskoler og byens fodboldklubber.

Foreningen ønsker at leje lokaler på Vejlevej 123, st, som har årlige udgifter på 426.539 kr. eksklusive moms.

Lånetilskud

Fredericia Esport vil kunne få et lokaletilskud på følgende:

65 % af 426.539 kr. = 277.250 kr. – forudsat at andelen af medlemmer over 25 år ikke overstiger 10 %. Overstiger andelen 10% reduceres der i lokaletilskuddet. Lokalerne er dog momsregistrerede og foreningen vil derfor formentligt blive opkrævet yderligere 25 % – dvs. 533.174 kr. og et lokaletilskud på 346.563 kr. 

Der kan også blive tale om en yderligere regulering nedad, hvis timetallet er for lavt i forhold til de samlede lokaleudgifter. Timesatsen for almindelige lokaler er 133,45 kr. og foreningen forventer at have op mod 1470 timer årligt mellem kl. 8-15 (til åben skole samarbejde) og yderligere 1260 timer årligt til foreningens medlemmer mellem kl. 16-22. Samlet set 2.730 timer årligt. Hvis foreningen når op på dette timetal, vil de betyde at deres maksimale lokaletilskudsudgifter vil ligge omkring 134 kr. pr. time x 2.730 timer årligt = 365.820 kr. Et lokaletilskud på 65 % af dette vil udløse et tilskud på 237.783 kr., altså en reduktion på ca. 40.000 kr. 

I 2015 lagde Folkeoplysningsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget en begrænsning på lokaletilskuddet til Fredericia Sportsrideklub på maksimalt 2.000 kr. pr. medlem, fordi deres husleje lå over 3.000 kr. pr. medlem, hvor de andre rideklubber lå under 2.000 kr. pr. medlem. Fredericia Sportsrideklub har i dag 230 medlemmer, og bliver fortsat reduceret i lokaletilskud efter denne regel. I 2018 havde klubben 230 medlemmer, og blev reduceret med ca. 27.000 kr. på baggrund af ovenstående. Klubben modtog 460.000 kr. i lokaletilskud i 2018. Der er ikke andre foreninger i Fredericia der modtager lokaletilskud på over 2.000 kr. pr. medlem. De fleste ligger under 1.000 kr. pr. medlem.

Der kunne lægges en lignende begrænsning på en godkendelse af lokaletilskud til Fredericia Esport. Med 100 medlemmer vil foreningen blive ramt af denne begrænsning i det, det ville betyde et loft på lokaletilskuddet på 100 x 2.000 kr. pr. medlem = 200.000 kr. Hvis klubben får 200 medlemmer vil den kunne få 400.000 kr. i maksimalt lokaletilskud, og således ikke længere være begrænset af reglen. Forudsat deres udgifter ikke stiger.

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Esport er berettiget til lokaletilskud, og det indstilles, at de er Fredericia Esport maksimalt kan få 2.000 kr. pr. medlem årligt i lokaletilskud.

https://www.facebook.com/mrhoejer/