Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har lanceret hjemmesiden ’Gode byer’, der vurderer middelalderbyernes centre uden filter. Formålet er at sætte fokus på bybevaringen og starte en debat om kvaliteten. Den nye hjemmeside giver bundkarakter til Fredericia. Også Vejle og Kolding får hårde ord med på vejen.

Om Fredericia skriver Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur:

– Fredericia har bevaret sine volde og to af sine byporte. Med dette enestående udgangspunkt kunne man forvente, at byen ville have passet bedre på husene inden for voldene. Men mange kampe for at bevare byen er i årenes løb tabt, og kommunen er selv et dårligt eksempel for andre, idet man har bygget et stort, trist og fejlplaceret rådhus uden hensyntagen til bymiljøet. Byen har adskillige torve, og flere er ganske udmærkede. Desværre er det store, centrale torv mellem Jyllandsgade og Torvegade trist. Det nye Kanalprojekt vil medføre etagebyggeri ude af proportion og sammenhæng med den.

Det eneste positiv, som Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har at sige om Fredericia, er Danmarks Porten.

Læs mere her