Byrådet har godkendt Demenshandleplanen for Fredericia Kommune

Fredericia vil være kendt som en demensvenlig kommune og den netop godkendte demenshandleplan viser, hvad Fredericia Kommune gør, og hvilke initiativer der vil blive understøttet eller sat i gang.

”Vi ved, at antallet af mennesker med demens vil være stigende de kommende år. Derfor har det været vigtigt for os at få lavet en handleplan for, hvordan vi fortsat kan sikre trygge rammer for borgere med en demenssygdom. Med demenshandleplanen ”Sammen om demens” vil vi skabe et demensvenligt Fredericia, hvor alle bliver mødt med overskud, faglig viden, dialog og respekt, så borgeren bliver anerkendt i det daglige sociale samvær, og samtidigt fastholder borgerens personlig integritet”, siger Cecilie Roed Schultz, næstformand for Senior- og Handicapudvalget.

Seniorrådet har som en del af den lokale demensalliance været med i arbejdet med demenshandleplanen, og de glæder sig over, at Fredericia Kommune nu er demensvenlig.

”Seniorrådet har fra start af støttet tanken om, at Fredericia Kommune skulle være en demensvenlig kommune. Vi er glade for, at der så tidligt er skabt en demenshandleplan, og at der er sat fokus på et område, der involverer så mange syge og deres pårørende”, siger formanden for Seniorrådet, Flemming Larsen.

Demensalliancen er en vigtig partner

Demenshandleplanen er blevet til i samarbejde med den lokale demensalliance, som blev dannet i foråret 2018. Demensalliancen har været en vigtig partner i arbejdet med demenshandleplanen, og sammen med forvaltningens dataindsamling og resultaterne af en tilknyttet Ph.d.-studerendes undersøgelse, har de været med til at pege på de initiativer, som indgår i demenshandleplanen for Fredericia.

”Bare fordi, der nu er sat to streger under demenshandleplanen, betyder det ikke, at vi ikke skal arbejde videre med den. Demensalliancen vil fortsætte med at være en vigtig spiller i videreudviklingen af handleplanen. Samtidigt vil vi også tage demenshandleplanen op til drøftelse en gang om året i udvalget for at se, hvad vi kan gøre bedre”, fortæller Susanne Bjerregaard Mørck, formand for Senior- og Handicapudvalget.

Den endelige udgave af Demenshandleplanen ”Sammen om demens” blev godkendt af byrådet på deres seneste møde. Samtidigt fik alle byrådsmedlemmer mulighed for at lade sig registrere som demensvenner.

Demenshandleplanen ”Sammen om demens” kan ses på fredericia.dk.

Fakta

  • I januar 2017 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet en national demenshandleplan, med en række initiativer frem mod 2025, som kommuner og regioner kan deltage i eller søge om puljemidler til. Et af punkterne i den nationale demenshandleplan er et mål om at få 98 demensvenlige kommuner i Danmark inden udgangen af 2025. Der er ikke knyttet en godkendelses eller certificeringsordning til målet, men et væsentligt og synligt element er, at den enkelte kommune har udarbejdet en demenshandleplan, og her er der et krav om, at der skal være en betydelig inddragelse af borgere og interessenter undervejs,
  • Den lokale demensalliance består af en repræsentant for mennesker med demens og deres pårørende, fra Alzheimerforeningen, Ældre Sagen, Sct. Georgs Gilderne i Fredericia, Seniorrådet, Fredericia Frivilligcenter og fra Idrætsdaghøjskolens demensaktiviteter (blandt andet ”Bevæg dig glad”).
http://prinsenafegypten.dk