Et enigt byråd i Fredericia har for 7. år i træk indgået et budgetforlig med deltagelse af alle byrådets partier. Forliget bliver præsenteret fredag eftermiddag og indeholder en lang række investeringer i job, bosætning, velfærdsløft, grøn omstilling, minimumsnormeringer i dagtilbud fra 2021 og en genrejsning af Fredericia Musicalteater.

Forliget indeholder en historisk stor investering i anlæg i Fredericia. Over de næste 5 år investeres 1 mia. kr., hvor særligt investeringer i skoler, ny daginstitution, sundhedshus, byggegrunde, campus og infrastruktur prioriteres. 

Borgmester Jacob Bjerregaard er en stolt forhandlingsleder, og sender ros til sine byrådskollegaer for det brede og gode samarbejde: 

”Vi gennemlever i Fredericia en ganske særlig tid. Covid-19 har ramt samfundet på en måde, som ingen af os havde forudset. Der er brug for et stærkt lederskab i en krisetid, og jeg er både stolt og meget glad for, at byrådets partier igen i år står bag et stærkt budgetforlig. Vi har en meget robust økonomi i Fredericia, og vi fastholder vores strategi, hvor vi investerer i vækst og bosætning samtidig med, at vores robuste kommunekasse giver muligheder for massive velfærdsinvesteringer for vores yngste børn, skolebørn, ældre, socialt udsatte og handicappede”, siger Jacob Bjerregaard.

For Venstre har særligt investeringer i bosætning i kommunen været en prioritet i forhandlingerne, og en tilfreds gruppeformand konkluderer:

“For Venstre har det været afgørende, at vi med budget 2021 fik sat fokus på bosætning og på at skabe vækst i hele vores kommune. Vi glæder os derfor over, at der investeres massivt i nye byggegrunde, infrastruktur og i et historisk stort anlægsprogram, hvor der både er plads til campus og renovering af vores skoler. Endvidere har Venstre sikret, at der allerede fra 2021 vil der være minimumsnormeringer på institutionsniveau i vores daginstitutioner”, siger Peder Wittendorf Tind, gruppeformand for Venstre. 

Dansk Folkeparti har haft fokus på kommunens ældre medborgere, rengøring i skoler og dagtilbud, og en videreudvikling af Sundhedshuset: 

”I Dansk Folkeparti er vi glade for budgetforliget. Vi har ønsket ældreområdet prioriteret med flere hænder og fokus på hjemlighed. Vi er meget tilfredse med at få indført en ny klippekortsmodel i samarbejde med seniorrådet. Vi har kæmpet for flere aflastningspladser, og at vi nytænker opgangsbofællesskaber til gavn for borgere med brug for støtte i hverdagen. Corona har lært os vigtigheden af ekstra rengøring på skoler og i daginstitutioner, vi har afsat 10,7 mio. kr. til at fastholde det. Sundhedshuset er et stort aktiv for byen, hvor vi nu renoverer for yderligere 69 mio.kr. Derudover har vi ønsket en cykelsti på Røde Banke, og at vi nu tager det næste skridt til et Fæstningscenter på Voss-grunden”, siger gruppeformand for Dansk Folkeparti, Susanne Eilersen.

For Enhedslisten har kommunens børn og unge være en vigtig prioritet:

” Det er lykkedes at lave et budget, som virkelig fokuserer på børnene og særligt deres trivsel. Det er gennemsyrende i budgettet i alt fra de 340 mio. kr. til skolerenoveringer, de 25 mio. kr. årligt til løft af kvaliteten i folkeskolen, at vi i Fredericia om mindre end 100 dage lever op til minimumsnormeringerne i samtlige daginstitutioner i hele kommunen og til initiativer som task-force-indsats og analyse af familieafdelingen. Og så glæder jeg mig også over, at Enhedslisten mangeårige ønske om en erstatning for De Orange Haller bygges i 2021 ved siden af Ungdommens Hus. Det er en virkelig god dag for Fredericias børn og unge, og jeg er stolt over det Enhedslisten har opnået”, udtaler Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem fra Enhedslisten. 

Også Nye Borgerlige er med i budgetforliget. Partiets medlem Karsten Byrgesen er meget tilfreds med resultatet og fremhæver særligt partiets aftryk på miljø, vandet omkring Fredericia og tiltag for kommunens børn, handicappede og veteraner:

”Fra Nye Borgerliges side kan jeg konstatere en stor tilfreds med de mange aftryk, vi har fået med i det samlede forlig. Fra 2021 er der afsat penge til en styrket indsats for vores veteraner, ligesom en lang række investeringer i velfærden for både børn, ældre og mennesker med handicap har været afgørende prioriteringer for os. Særligt glæder jeg mig over, at der har været lydhørhed overfor en prioritering af den cirkulære økonomi og et stort fokus på forbedringer af vandmiljø og kystsikring”, siger Karsten Byrgesen fra Nye Borgerlige.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer