Fredericia Bibliotek er med sit årlige besøgstal på mere end 300.000 besøgende det naturlige samlingspunkt for mange borgere i kommunen. Høj og lav, unge som gamle bruger biblioteket til at låne fysiske materialer, deltage i aktiviteter og arrangementer eller bruge stedet som møde- eller studiested.

For at være sikker på, at biblioteket er så godt i tråd med borgernes ønsker og behov som muligt, bliver der i øjeblikket gennemført en stor brugerundersøgelse.

Bibliotekschef Jytte Bræmer udtaler: ” Vi gør os stor umage med at målrette vores tilbud og åbningstider til borgernes behov. Derfor har vi besluttet at være en del af den store landsdækkende undersøgelse, som Slots- og Kulturstyrelsen står bag. Den er startet her sidst i maj måned og løber frem til 10. juni. Den vil forhåbentlig nå ud til en stor del af bibliotekets brugere, enten via mail eller via et fysisk spørgeskema på biblioteket. Man kan også gå ind på bibliotekets hjemmeside og deltage direkte derfra”.

Det er et uafhængigt firma (Wilke), der er specialiseret i den type undersøgelser, der vil gennemføre undersøgelsen for os, og de garanterer, at alle der deltager i undersøgelsen, er anonyme.

Fredericia Bibliotek bestræber sig på at møde borgerne, der hvor de er, derfor arbejder biblioteket meget målrettet ude på skolerne, i de udsatte boligområder, samarbejder med foreninger og grupper, har afdelinger i Taulov og Erritsø Hallen og er på forskellig vis tilstede i byrummet.