I den spæde begyndelse af sommerferien udspillede en større sag sig omkring Fredericia Spildevand og deres store arbejde med at klimasikre byens kloaknet. På baggrund af en større kritik søgte Fredericia AVISEN om aktindsigt i beslutningsprocessen, men nu er et afslag kommet tilbage.

En gruppe erhvervsdrivende gik den 28. juni ud med en samlet pressemeddelelse, hvor de forklarer, at Fredericia Spildevand tromler henover dem. Med dette mener de, at hele beslutningsprocessen omkring det forestående arbejde med klimasikring i krydset Vejlevej/Vesterbrogade og Indre Ringvej, samt det efterfølgende arbejde hele vejen hen ad Vesterbrogade.

Derfra fulgte et skifte i tilgangen til projektet. Hvor de erhvervsdrivende følte sig tromlet over først, ændrede hele stemningen sig fra den ene dag til den anden. Fredericia Kommune inviterede til et dialogmøde, til stor glæde for de erhvervsdrivende.

Men selvom der er inviteret til dialogmøde med Fredericia Kommune, Fredericia Spildevand og Business Fredericia, så er der stadig meget omkring hele beslutningsprocessen og kommunikationen der står uklart.

Med baggrund i dette søgte Fredericia AVISEN aktindsigt, for at kunne afdække hvordan en så stor beslutning, der omhandler mange borgere og virksomheder, og beløber sig til et trecifret millionbeløb bliver truffet.

“Med baggrund i sagen, hvor lokale erhvervsdrivende og borgere udtrykker kritik af Fredericia Spildevands opgravningsarbejde i Fredericia Kommune og den manglende kommunikation, ansøger jeg hermed som Chefredaktør og journalist jf. Offentlighedsloven om aktindsigt i:

Sager og bestyrelsesreferater med beslutningerne vedrørende gravearbejdet, der beløber sig til ca 200 millioner kroner og skal pågå i 10 år, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer, der har været til stede selve beslutningen om at sætte projektet i gang”, således lød det fra Chefredaktør på Fredericia AVISEN, Andreas Dyhrberg Andreassen, da han 5. juli søgte om aktindsigt.

Svaret fra Fredericia Spildevands direktør, Søren Hjortsø Kristensen, kom fem dage senere, d. 10. juli. Svaret er delt i flere dele. Hele den første del omhandler noget, som Direktøren gerne vil fortælle om. Her er der tale om forklaringer af baggrunden og planen for gravearbejdet, men her er tale om det materiale der allerede er offentligt tilgængeligt. Fredericia AVISEN søgte aktindsigt på et referat fra det konkrete møde, hvor det er besluttet af igangsætte det store projekt. Dette fik Fredericia AVISEN afslag på med følgende besked:

“Vedrørende aktindsigt, så er der derfor ikke beslutningssager der er offentligt tilgængelige i FRSE A/S, da de detaljerede bestyrelsesdokumenter teknisk set er interne arbejdsdokumenter som også indeholder følsomme oplysninger om andre virksomheder m.v. Men som angivet ovenfor, kommunikerer bestyrelsen bla. via referater af indhold af bestyrelsesmøder på FRSE A/S hjemmeside (rubrikken “Nyt fra bestyrelsen”), ligesom at formand og næstformand kan tegne virksomheden på bestyrelsens vegne i forhold til omverdenen”.

Selvom døren er lukket hos Fredericia Spildevand, arbejder vi på Fredericia AVISEN stadig videre på at få en tilbundsgående forklaring i denne sag. Fredericia AVISEN agter at påklage afslaget, da det er en sag der klart er i offentlighedens interesse. Der er tale om en sag, hvor der er tale om et stort trecifret millionbeløb, og en sag hvor mange borgere og erhvervsdrivende bliver berørt.

https://www.ibc.dk/eud-business/