Fredericia fik tirsdag formiddag fornemt besøg af to franske ministre, Elisabeth Borne og Clément Beaune. De ønskede at blive klogere på den danske arbejdsmarkedsmodel og indsatsen for at få unge ledige i uddannelse og job.

Mødet foregik på Uddannelsescentret i Fredericia, og de franske ministre havde taget samtidig taget den franske ambassadør Caroline Ferrari, samt flere franske journalister med.

Fra Fredericia Kommune deltog Peder Tind og John Nyborg, henholdvis formand og næstformand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, samt Sanela Ljeskovica, Koncernchef Beskæftigelse og Borgerservice.

De politiske aktører fra Social- og Beskæftigelsesudvalget bød velkommen til arrangmentet og gik i gang med at fortælle, hvordan Fredericia i de senere år har igangsat initiativer for at aktivere unge ledige.

Peder Tind (V) lagde vægt på, at man i byen arbejder med den tilgang, at alle skal tilbydes en ekstra chance, uanset om man har haft en barsk opvækst eller har været på afveje igennem ungdommen.

Peder Tind byder velkommen

Derefter supplerede John Nyborg (A) med, hvilken positiv udvikling, kommunen har oplevet med deres indsatser. Han understregede over for de franske ministre, at man i Fredericia Kommune forsøger at se bort fra de politiske forskelligheder og i stedet finde kollektive løsninger.

Dernæst blev det Sanela Ljeskovica, koncernchef for Beskæftigelse og Borgerservice, der fik ordet, og hendes tale handlede om, hvilke opgaver, Jobcenter Fredericia har, og hvordan de imødekommer de unges behov. Her blev der fokuseret på, at det kræver et gensidigt samarbejde mellem de unge mennesker samt medarbejderne i det offentlige for at aktivere en proces, der tilgodser alles ønsker.

Den franske bskæftigelsesminister, Elisabeth Borne, nikkede anerkendende, og der blev undervejs stillet spørgsmål til, fremgangsmåden i Fredericias Kommunes håndtering af unge, som har oplevet vanskeligheder med at finde relevante uddannelser eller jobmuligheder.

Til arrangmentet var der inviteret tre forskellige unge mennesker med. De fortalte om deres oplevelser, og hvordan de havde gjort brug af jobcentret i Fredericia.

Generelt fungerede den verbale interaktion således, at der var tolke til stede, og der blev derfor skiftet i mellem det engelske og det danske sprog. Herudover var der også franske gloser, som flere af de fremmødte fredericianere fik præsteret, og det blev franskmændene helt tydeligt imponeret over.

Den franske beskæftigelsesminister, Elisabeth Borne

Peder Tind og John Nyborg var efter besøget to glade herrer, da de ser det som et stort skulderklap til Fredericia, at man får så prominent besøg.

– Det har været en rigtig god oplevelse, og man bliver stolt, når nogen får øje på Fredericia, og hvad vi gør. Det er uanset, om det er en fransk minister eller en anden, så er anerkendelse altid vigtigt for os. Man bliver også glad, når man hører de unges indlæg og oplevelser, fordi det viser, at man bevæger sig i den rigtige retning, siger byrådsmedlemmet i Fredericia, Peder Tind.

John Nyborg roser ligeledes de unge for at fortælle om deres oplevelser:

– Det er så fantastisk, at de stiller op og fortæller om deres oplevelser. Bare det en af dem kastede sig ud i fransk og talte sproget flydende, var en speciel oplevelse for mig. Generelt gjorde deres historier indtryk på os, og det drejer sig om, at vi har gode relationer mellem medarbejderne og de unge mennesker, uddyber han.

Derudover er begge politikere, der til dagligt er en del af henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre, enige om, at indsatsen i Fredericia virker. Derudover hæfter de sig ved, at den franske minister udtrykte, at man kunne lære noget af den danske måde at gøre tingene på.

– Ministeren stillede mange spørgsmål, og der var rigtig god dialog. Det er vigtigt, at vi fik stillet spørgsmål til hinanden, fik udvekslet tanker og ideer med hinanden, og det fik vi alle sammen gjort, siger Peder Tind.

Begge politikere vil fortsætte med at implementere en retning, hvor man investerer i ungdommen og viser, at man har tiltro til, at de kan få uddannelse og job, uanset hvor man kommer fra.