Vejdirektoratet spærrer i dag frakørselsrampe 59 fra Kolding / Aarhus. Spærringen ophæves i morgen 06.30. 

Spærringen er nødvendig for at gøre afkørslen klar til næste fase af udvidelsen af afkørselsrampen. 

Der er sat skilte op på strækningen, som hjælper trafikken på vej.

https://www.facebook.com/events/2400413516865985/