På lørdag tager Danmark et epokegørende skridt, når vi som det første land i verden gør det obligatorisk at modtage bl.a. synsindkaldelsen, pensionsmeddelelsen, indkaldelsen til sygehuset og brevet fra kommunen digitalt.

Digital Post gør det nemmere for den enkelte borger at holde styr på breve og meddelelser fra myndighederne, og samtidig sparer det offentlige en milliard kroner om året ved at droppe papir og frimærker. Digital Post kan ses på borger.dk eller i e-Boks. De borgere, som ikke kan dette, kan blive fritaget og vil fortsætte med at få breve fra det offentlige i deres almindelige postkasse.

Fakta om Digital Post

Den 1. november 2014 træder loven om Digital Post i kraft. Det betyder, at alle borgere over 15 år, som kan, skal modtage post fra det offentlige digitalt. De, der ikke kan, kan blive fritaget.

Digital Post fra det offentlige er samme slags post, som i dag sendes på papir. Fremover sendes mere og mere af posten fra det offentlige digitalt.

Man kan tilmelde sig Digital Post og læse sin digitale post på borger.dk og e-Boks.dk. Man behøver kun tjekke sin digitale post ét af stederne.

Man kan bede om at få besked på både sms og e-mail, når man har modtaget ny Digital Post fra det offentlige.

Målet er, at 80 pct. af al skriftlig kommunikation med det offentlige skal sendes via Digital Post ved udgangen af 2015. Noget post vil fortsat sendes som fysiske breve. Det er bl.a. posten til de borgere, som er blevet fritaget fra Digital Post. Og noget post fra det offentlige kan kun sendes i fysisk format, fx nyt sundhedskort, pas eller byggeplaner.

Læs mere på http://www.borger.dk/digitalpost