For nogle år siden, lige omkring nytårs skifte, tog jeg fremsendte kort og en kuglepen og gik på besøg hos min vandmåler. Der sad jeg så og funderede over årets forbrug klappe vandmåleren på siden for veludført arbejde. Herefter blev tallene skrevet ned på kortet og sendt til fællesskabet (vandværket), så kunne de udfærdige en regning til undertegnede og sende tallene til kloakafdelingen så bidraget til rensningsanlægget kunne prissættes. Det kunne klares for to gange porto og et pap kort. Senere blev internettet taget i brug for rapportering, fint nok, så var en gang porto sparet.
Nu skulle der ske noget, fællesskabet for vand, elektricitet og delvis varme skulle sammen med andre kommuners energiforsyning samles i noget der blev betegnet som et multiforsynings selskab. Det skulle blive billigere for brugerne og der var noget der hed synergi effekt, smart ord (som stort set betyder samarbejde) sammen med andre løftede arme, skulle det give noget der var bedre end det vi havde. Der var ingen der snakkede om at med denne sammenlægningen forsvandt demokratiet og gennemsigtigheden for det der var den kommunale energiforsyning.

Der er nu også indført fjernaflæsning for vand, varme og el, for alle forbrugerne, så nu skal vi ikke rende til måleren med et stykke pap og en kuglepen. Hvad denne fjernaflæsning teknologi har kostet kan vi kun gætte. Nu afleveres vand forbrugets aflæsning ikke til kloak afdelingen (som nu hedder spillevands selskabet A/S) , nej nu skal spillevandsselskabet A/S betale 31kr pr. vandmåler til multiforsynings selskabet for at få de tal der står på måleren , det er måske det der kaldes synergi.

”Stop nu mand, hvad er det du vil fortælle, hvad er din point ”?
Ja, ja, det kommer nu, jeg skulle lige have historien med.

Hør nu her jeg afregner mit og min families vandforbrug med multiforsynings selskabet ud fra de tal der står på måleren, det har vi en aftale om.
Disse tal der står på måleren er frembragt af mig så tallene er mine. Jeg har ophavretten over disse tal. Når multiforsynings selskabet bruger disse tal, til videre salg gør de uden at have en aftale med
mig. Så den form for synergi mener jeg vi skal have styr på, uanset om det hedder vand – el – eller varme måler.
Det var blot eet eksempel på hvordan demokrati og gennemsigtighed forsvinder.

Evald Lauridsen
Dalegade 22
Fredericia