Det var noget af en mavepuster for Fredericia Kommune, da man ved sidste års benchmark-rapport kunne se sig selv som værende den næstdårligste kommune på beskæftigelsestallene. Men nu er man gået frem, selvom resultatet stadig ikke er prangende.

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholdt det med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

På baggrund af et analysedesign, der er leveret af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), beregner Beskæftigelsesministeriet det forventede antal personer på offentlig forsørgelse. Datagrundlaget til beregningerne opdateres i forbindelse med de halvårlige opdateringer.

Antallet af offentligt forsørgede er en retvisende indikator for den samlede effekt af kommunernes beskæftigelsesrettede indsats, når der korrigeres for rammevilkår.

Udvalgsformand: Vi er på vej

Foto: Thomas Lægaard, Fredericia AVISEN

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Tind (V), glæder sig over fremskridtene, men er også klar over, at man stadig har lang vej hjem.

“Der er to ting i det: Det går den rigtige vej, hvis man ser på undersøgelsen. Der er vi rigtig glade for og tilfredse med. Man skal huske på, at det her er stadig tal fra 2018. Derfor kan man hæve og forvente, at vi kommer længere frem ved næste analyse”, forklarer Peder Tind og fortsætter:

“Det forventer jeg også, fordi vi har sat mange ting i gang. Så ser man isoleret på den korte tidsperiode og det store spring, så er det rigtig flot”.

“På den anden side skal vi ikke afskrive, at vi ligger i den tunge ende. Der er store opgaver, som vi er i gang med at løse. Jeg forventede heller ikke, at vi sådan lige ville buldre frem”, lyder det fra Tind, inden han fortsætter:

“Vi har sat skibe i søen, som vi skal høste frugterne af. Det man lyser på er der hvor man også kan se, at vi går i den rigtige retning. Der er sat meget i gang. Det er glædeligt, at vi ser den her udvikling. Det er godt for Fredericia og for borgerne. For medarbejderne er det også godt, for for dem er det også en omstillingsproces”.

“Vi har vedtaget beskæftigelsesplanen og sendt den i byrådet. Der er der også meget der handler om, hvordan vi over de kommende år skal rykke os. Der er en plan, og så er der anbefalingerne, hvor næsten alle 80 er godt i gang. Når man ser på de tal og ser på hvad vi har sat i gang, så er jeg glad og forventningsfuld”, slår Peder Tind fast.

https://www.facebook.com/menyfredericia/

Skriv et svar