Henover et kalenderår står tredje kvartal for den største andel af et års indvandringer – 38 pct. over de seneste tre år – og i 2020 tegnede tredje kvartal sig da også for et større antal indvandringer end tidligere kvartaler i året. Dette tal er dog 18 pct. lavere end indvandringen i det tilsvarende kvartal 2019, hvilket altså er mindre end det meget store fald på 36 pct., som sås i andet kvartal 2020 (Nyt fra Danmarks Statistik 2020:302). Mest markant var faldet blandt indvandringer af personer med statsborgerskab i et land i verdensdelene Nordamerika og Oceanien, der i tredje kvartal 2020 ligger hhv. 75 pct. og 76 pct. lavere end i samme kvartal i 2019.

Indvandringer efter statsborgerskab 3. kvt. 2020 som andel af 3. kvt. 2019

Kilde: www.statistikbanken.dk/van1kvt.

Stort indvandringsfald blandt de unge

Det var især i indvandringer blandt de yngste aldersgrupper, at faldet var markant. I forhold til indvandringen tredje kvartal 2019 tegnede aldersgruppen 20-24 år sig for 56 pct. af faldet. Også aldersgrupperne 15-19 år og 25-29 år tegnede sig for markante andele af faldet, hhv. 16 og 19 pct.

Indvandringer. Gennemsnit 3. kvt. 2017-2020, 3. kvt. 2019 samt 3. kvt. 2020

Kilde: www.statistikbanken.dk/van1kvt.

Færre unge indvandringer fra Nordamerika og Oceanien

Også blandt de 20-24-årige var indvandringen faldet mest blandt de, der indvandrede med statsborgerskab i lande fra verdensdelene Nordamerika og Oceanien. Men i denne aldersgruppe var faldet endnu mere markant end blandt det samlede antal indvandrede i alle aldersgrupper, idet indvandringen var faldet med hhv. 92 og 94 pct. I disse verdensdele er USA og Australien de største afsenderlande, og fra disse to lande indvandrede kun hhv. 7 og 6 pct. af de 20-24-årige, der indvandrede i samme kvartal 2019.

Indvandringer 20-24-årige efter statsborgerskab, top-5 lande, 3. kvt. 2020 som andel af 3. kvt. 2019

Kilde: www.statistikbanken.dk/van1kvt.

Mindre befolkningstilvækst også i tredje kvartal 2020

Faldet på 18 pct. i indvandrede personer ledsagedes af et fald i udvandrede på 22 pct., hvorfor nettoindvandringen stadig blev positiv, nemlig 8.333 personer. Tredje kvartal 2020 resulterede også i et fødselsoverskud på 3.571, hvorfor tredje kvartal 2020 resulterede i en befolkningstilvækst på knap 0,2 pct. i forhold til samme kvartal året før. Danmarks befolkning udgør dermed 5.837.213 personer pr. 1. oktober 2020.

Lidt flere døde end tredje kvartal 2019 og end de forgående tre år

Fødselsoverskuddet i tredje kvartal på 3.571 personer dækker over 16.501 fødte og 12.930 døde; hhv. et fald på 2,1 pct. og en stigning på 1,4 pct. i forhold til samme kvartal i 2019. Antallet af døde i tredje kvartal 2020 ligger 193 personer over gennemsnittet for tredje kvartal 2017-2019 og 177 personer flere end tredje kvartal i 2019.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer