I perioden fra den 30. november til den 26. december gennemførte politiet de traditionelle ”julespritkontroller” i trafikken.

Politiets fokus var især rettet mod de store julefrokostdage torsdage, fredage og lørdage i ugerne op til jul. Endvidere blev der også udført kontroller på søndage, hvor man stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus aftenen forinden. Rådet for Sikker Trafik har også i hele perioden kørt en intensiv kampagne rettet mod spirituskørsel.

Udover spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I dette års kontrolperiode blev der landet over sigtet 275 førere for spirituskørsel og 180 for narkokørsel. Hertil kommer 62 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 11 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

Ved de tilsvarende julespirituskontroller i 2016 blev 310 bilister sigtet for spirituskørsel og 540 for narkokørsel. I samme periode skete der 89 spiritusulykker og 10 ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 5.900 i 2016 og faldet er fortsat i 2017. Lige så positivt er det, at antallet af spiritusulykker I samme periode er faldet fra knap 2.800 til lidt under 1.400. Her viser tendensen dog en stagnering i 2017.

Det betyder ikke, at politiet nu kan lægge kontrolopgaven på hylden. Tværtimod fortsætter vi løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel i 2018 med uundværlig opbakning fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik.

Læs evt. mere på rådets hjemmeside http://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/spirituskoersel

Stop altid en fuld ven, der vil sætte sig bag rattet

Sikker Trafik har lavet en liste med gode råd, hvis man står med en muligvis spirituspåvirket person, der har tænkt sig at køre.

  • Fortæl ham/hende, at du har det skidt med, at han/hun kører
  • Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag evt. bilnøglerne
  • Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden
  • Ring efter en taxa og lån evt. ham/hende penge til taxaen
  • Tilbyd overnatning
  • Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket
  • Hvis han/hun alligevel kører: Ring til politiet på 114