Fra mandag den 22. juni og fire uger frem vil fortovet foran Borgerservice i Bredgade i Kolding være afspærret i forbindelse med renovering af bygningen Bredgade 1. Fodgængere henvises til modsatte fortov, men indgangen til Borgerservice holdes åben, så borgerne fortsat kan komme ind og få betjening.

Som led i den løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger skal Bredgade 1 have nye vinduer. Samtidig skal tagpappet udskiftes, og de store facadepartier på øverste etage får ny og bedre isolering.

“Vi udskifter 86 vinduer i bygningen. Vinduerne stammer tilbage fra 1982, og de er godt nedslidte,” forklarer konstruktør Ole Lund fra Kommunale Ejendomme.

Udskiftningen af vinduer vil skabe et bedre indeklima i Bredgade 1, og samtidig forventer kommunen at kunne spare 15-20 pct. på varmeforbruget.

I de fire uger, hvor bygningen renoveres, vil forgængere blive ledt over på modsatte fortov. Desuden vil en håndfuld parkeringspladser i Borchs Gård blive reserveret til skurvogn, lifte, m.m.