Klokken 9.30 i dag starter retssagen mod ubådskaptajn Peter Madsen. Fredericia AVISEN har spurgt Forsvarsadvokat Mette Grith Stage om retssagen og det forløb, der venter.

“Der er ingen tvivl om, at både anklager og forsvarer allerede har lagt rigtig mange arbejdstimer i deres forberedelse af sagen, men det er i morgen, at ballet reelt åbnes, og nu skal de for alvor performe,” siger Mette Grith Stage og fortsætter:

“På første retsdag vil det primært være anklageren, som er “på”. Han skal indledningsvist lave sin forelæggelse af sagen, hvor han præsenterer domsmandsretten for sagens faktiske omstændigheder, dvs. f.eks. hvornår og hvordan den første anmeldelse indgik til politiet, anholdelsen af Peter Madsen, fundene af ligdele i Køge Bugt, de lægelige udtalelser og så videre.”

“Derefter skal Peter Madsen afgive sin forklaring – hvis han da ønsker at udtale sig, for det har han som tiltalt ikke pligt til. Der er ingen tvivl om, at anklageren i den forbindelse vil køre Peter Madsen rundt i de mange forskellige forklaringer han har afgivet til politiet, og omvendt vil forsvareren formentlig forsøge at få Madsen til at give en fornuftig forklaring på, hvorfor han har afgivet skiftende forklaringer. Da der ikke er vidner til episoden, har anklageren stor interesse i at gøre Madsen utroværdig, og omvendt har forsvareren interesse i at højne hans troværdighed,” siger Mette Grith Stage.

“Jeg tror, at Madsens forklaring i retten bliver sagens foreløbige højdepunkt. De kommende dage skal så afhøres en lang række vidner; flere af dem har sådan set ingen direkte relation til sagen, men skal fortælle om deres oplevelser med Peter Madsen, f.eks. om hans – muligvis – grænseoverskridende seksuelle adfærd, for derved at stille ham i et dårlig lyst. Reelt forsøger anklageren at lave et karaktermord på Madsen,” siger advokaten fra Fredericia og fortsætter:

“Der er næppe tvivl om, at Peter Madsen og hans forsvarer er bekymrede for, om han kan være sikker på at få en retfærdig rettergang, når sagen har været så ekstremt eksponeret i medierne, og han jo nok må siges allerede at være dømt i folkedomstolen. Dommerne må ifølge loven kun lægge vægt på det, som kommer frem i retten under selve retssagen, men jeg kan da godt forstå denne bekymring. Jeg kan også forestille mig, at der er derfor, at Madsen har valgt at få sagen behandlet som en domsmandssag i stedet for en nævningssag, som ellers er udgangspunktet, når anklagemyndigheden lægger op til mere end 4 års fængsel. ”

“Ved en domsmandssag medvirker en juridisk dommer og to lægdommere (domsmænd), mens der i en nævningesag medvirker 3 juridiske dommere og 6 lægdommere (nævninger), og muligvis har Peter Madsen og hans forsvarer tænkt, at jo færre “almindelige” mennesker til at vurdere sagen, jo bedre,” slutter Mette Grith Stage.