Når en lærer melder sig syg eller er på kursus, er det forskelligt, om timerne bliver dækket af en tilkaldevikar eller af en kendt lærer med fagkompetence. Det viser VIVEs afdækning af området.

I mere end ti procent af timerne i folkeskolerne er lærerne fraværende. Hvis læreren har influenza, barnets første sygedag eller andet uplanlagt fravær, benytter skolerne sig ofte af en tilkaldevikar. Ved planlagt fravær som møder og kompetenceudvikling bliver timerne oftere dækket af en lærer, som børnene kender i forvejen, og som har fagkompetence. Det viser en afdækning, som VIVE har foretaget for Undervisningsministeriet, KL og Skolelederforeningen.

VIVEs undersøgelsen viser også, at skolerne prioriterer at benytte lærere med fagkompetence til vikardækning i udskolingen, mens indskolingsbørnene oftere får en vikar, de kender i forvejen.

– Vores undersøgelse tyder på, at skolelederne fortager en pædagogisk prioritering, når de skal planlægge, hvordan timerne skal vikardækkes. I udskolingen lægger skolelederne vægt på fagligheden, mens trygheden er i højsædet i indskolingen. Samtidig er det tydeligt, at skolerne er udfordret af det uplanlagte fravær. Når skolerne ikke kan planlægge sig ud af fraværet bliver det ofte tilkaldevikarer, der dækker timerne, siger Maria Falk Mikkelsen fra VIVE, der har været projektleder på undersøgelsen.

For få ressourcer til vikarer

Skolelederne oplever selv, at det uplanlagte fravær går ud over undervisningens kvalitet. Skolelederne giver udtryk for, at de er udfordret af knappe ressourcer til vikardækning. Næsten halvdelen af skolelederne oplever ikke, at de har tilstrækkelige ressourcer til at hyre kvalificerede vikarer. Samtidig siger hver tredje, at de har vanskeligt ved at rekruttere kvalificerede vikarer.

Godt med intern vikardækning

Nogle skoler forsøger at begrænse brugen af tilkaldevikarer ved at anvende interne vikarer. Det betyder i praksis, at alle de ansatte lærere har nogle timer til rådighed, som de skal bruge til at vikardække for kolleger. Skolerne angiver selv, at denne model både kan være med til at hæve kvaliteten og sænke omfanget af vikardækningen. Skolerne oplever dog også, at der kan være ulemper ved modellen, fx i forhold til at koordinere undervisernes vikartimer og at sikre forberedelsestid til underviserne.

Faktaboks: Sådan bliver fraværet dækket

I undersøgelsen skelner VIVEs forskere mellem fire forskellige typer af fravær:

  • Uplanlagt korttidsfravær. Det er typisk sygdom eller barnets første sygedag men kan også være en akut pædagogisk opgave fx et barn, der er kommet til skade
  • Planlagt korttidsfravær. Det er oftest 6. ferieuge, men kan også være kurser, møder eller ekskursioner
  • Uplanlagt langtidsfravær. Det kan være længerevarende sygefravær, opsigelser eller afskedigelser
  • Planlagt langtidsfravær. Typisk barsel eller længerevarende kompetenceudvikling.

Ifølge skolelederne er der stor forskel på, hvordan de forskellige typer af fravær bliver dækket af vikarer. Mens det uplanlagte korttidsfravær som regel bliver dækket af uuddannede tilkaldevikarer, bliver langtidsfravær oftest dækket af en anden lærer eller pædagog med fast tilknytning til skolen. Du kan se fordelingen i figuren herunder.

https://www.facebook.com/events/2002682916506460/