Åbningen af de fire aflastningspladser på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter samt de otte aflastningspladser og 14 plejeboliger på Plejecenter Stævnhøj er rykket til henholdsvis den 1/6-2020 og den 1/7-2020. I anlægsprojekterne var der ikke afsat midler til indkøb af inventar til stuerne, den nye spisestue på Hannerup samt træningsudstyr til det nye træningsrum. 

Ønsket om omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler vedrører anlægsprojekterne på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter samt Plejecenter Stævnhøj vedrørende nye aflastningspladser, ny spisestue samt nyt træningsrum. De berammede åbninger på begge lokationer er forsinkede. Der var ikke var afsat midler til indkøb af inventar til de nye arealer i anlægsprojekterne, men forsinkelsen medfører, at der er mulighed for at omprioritere midler fra drift til anlæg, som kan finansiere en betydelig andel af inventaret.

Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter får, efter ombygningen, fire nye aflastningspladser, ny spisestue og træningsrum med åbning den 1/6-2020. Åbningen var oprindeligt berammet til den 1/3-2020. Denne forsinkelse på tre måneder fører til en besparelse på 0,550 mio. kr. vedrørende lønkroner, vikarforbrug samt sygepleje.

Plejen vurderer, at der er behov for indkøb af plejesenge, madrasser, sengeborde, bækkenstole, toiletforhøjere, badetaburetter, borde, stole, fjernsyn, gardiner, inventar til fællesrum mv. samt træningsudstyr på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter – det tidligere træningsudstyr er flyttet med Genoptræningscentret på Sundhedshuset. Der er foretaget en beregning på beløbsstørrelse vedrørende ønsket inventar samt træningsudstyr – i alt 0,670 mio. kr. Dette betyder, at der mangler 0,120 mio. kr., da det ønskede indkøbsbeløb lyder på 0,670 mio. kr., mens de sparede driftsmidler lyder på 0,550 mio. kr.

Plejecenter Stævnhøj får otte nye aflastningspladser og 14 plejeboliger med ibrugtagning den 1/7-2020. Åbningen var oprindeligt berammet til den 1/6-2020. Denne forsinkelse på én måned fører til en besparelse på 0,820 mio. kr. vedrørende lønkroner, vikarforbrug samt sygepleje. Plejen vurderer, at der er behov for indkøb af plejesenge, madrasser, sengeborde, bækkenstole, toiletforhøjere, badetaburetter, borde, stole, fjernsyn, gardiner og inventar til fællesrum mv.

Der er foretaget en beregning på beløbsstørrelse vedrørende inventar – i alt 0,700 mio. kr. Dette betyder, at der forekommer 0,120 mio. kr. mere i sparede driftsmidler end der ønskes anvendt på Plejecenter Stævnhøj. Disse 0,120 mio. kr. ønskes omprioriteret til Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenters indkøb af inventar og træningsudstyr.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer