Konkurrencemyndighederne har indgået forlig med Ørsted i den såkaldte Elsam II-sag. Forliget indebærer, at parterne erkender, at det ikke med den fornødne sikkerhed er påvist, at Elsam har misbrugt sin dominerende stilling til at tage urimeligt høje priser i perioden juli 2003 til december 2004.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Elsam II-sagen er en meget gammel sag om overpriser, som har afventet, at praksis blev afklaret i den tilsvarende Elsam III-sag. Da Elsam III-sagen ikke kan føres ved Højesteret, står Vestre Landsrets dom om, at misbruget ikke er tilstrækkeligt bevist, ved magt. På den baggrund har vi indgået forlig i Elsam II-sagen.”

Konkurrenceankenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herunder Konkurrencerådet) og energiselskabet Ørsted har indgået et forlig i den såkaldte Elsam II-sag. Sagen handler om, hvorvidt Elsam i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2004 misbrugte sin dominerende stilling til at sælge el til overpriser på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark.

Forliget sker i forlængelse af Vestre Landsret dom i Elsam III-sagen, som omhandler tilsvarende adfærd og markedsforhold. I forligsaftalen er aftaleparterne blandt andet enedes om, at:

  • det ikke med den fornødne sikkerhed er påvist, at Elsam har misbrugt en dominerende stilling i perioden fra 1. juli 2003 til 31. december 2004.
  • Konkurrenceankenævnet ændrer sin kendelse fra 2006, så blandt andet ordlyden ”og at Elsam har misbrugt denne stilling” udgår.
  • Konkurrencerådet ikke vil gribe ind over for Elsams adfærd i Elsam II-sagen, medmindre Konkurrencerådet kommer i besiddelse af væsentlige nye faktuelle oplysninger.

Den verserende sag ved Sø- og Handelsretten er ophævet fra 25. september 2019.

Siden 2003 har der været tre forskellige konkurrencesager mod Elsam, og med afslutningen af Elsam II-sagen er alle sagerne endeligt afsluttede.

Se også

• Vestre Landsrets dom i Elsam III-sagen  
• Konkurrenceankenævnets kendelse af 14. november 2006 i Elsam II-sagen

https://www.facebook.com/events/2400413516865985/