Justitsministeren har besluttet at forlænge tilladelsen til, at private og offentlige myndigheder, der måtte ønske det, flager med det ukrainske flag, til og med den 30. marts 2022.