Danmark er en nation af 395 øer, og de 320 er ubeboede.

Forfatter Christina Vorre har skrevet bogen ”Forladt – fortællinger fra 20 ubeboede danske øer”. Her dykket hun ned i historien om nogle af de ubeboede øer, hvor der før har boet mennesker. Hun tager os med til 20 af disse forladte øer og fortæller historierne om de spændende og ofte barske liv, som blev levet på øerne, før de blev forladt og glemt.

Kom blandt andet med til øen Langli, der ligger i Ho Bugt vest for Esbjerg. Den blev beboet i 1800-tallet, og på sit højeste lå der fem gårde og en lille skole på øen. I 1909 blev Langli ramt af en stormflod, og saltvand oversvømmede hele øen. Staten ydede økonomisk hjælp til at genoprette digerne, men da endnu en stormflod ramte allerede to år senere, var der ingen hjælp at hente, så beboerne måtte opgive at dyrke jorden og forlod øen.

Vi besøger også Kyholm i Kattegat, som har været ubeboet siden 1859. Øen har en særlig historie som kolera-karantænestation, og i dag kan man besøge den fredede kirkegård, hvor der ligger både kolera- og krigsofre.

Alle 20 øer rummer hver sin spændende historie, så glæd jer til en visuel rundrejse, som giver lyst til at tage på opdagelsesrejse i vores eget land.

Billetter:

Mandag d. 26. februar kl. 19.00 på Fredericia Bibliotek
Billetter via www.fredericiabib.dk eller Velkomstcenteret på Fredericia Bibliotek