Det strider imod almindelige retsbegreber, at Styrelsen for Patientsikkerhed, Retslægerådet og Kolding Byret slet ikke har lagt vægt på, at tidligere praktiserende læge i Fredericia Stig Gerdes formentlig reddede patientens liv.

Af Lisbeth Riisager Henriksen, cand.mag. og forfatter

I september måned blev der afgivet dom i Kolding Byret i sagen tidligere praktiserende læge Stig Gerdes mod Styrelsen for Patientsikkerhed. Han havde i 2017 stævnet styrelsen for at få rettens ord for, at det var uretfærdigt, da den i januar 2017 fratog ham hans autorisation som praktiserende læge.

Styrelsen havde frataget ham autorisationen under påskud af, at han efter deres mening i 2016 havde ageret ukorrekt i behandlingen af en dengang 27-årig kvindelig patient med den neurologiske diagnose Myalgisk Encephalitis (ME), som han havde overtaget behandlingen af, efter at hun i tre et halvt år var blevet tvangsbehandlet mod sin vilje som psykiatrisk patient i regi af psykiaterne Nils Balle Christensen og Per Fink fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser. Styrelsen mente, at han havde udsat hende for usikkerhed som patient ved at nedtrappe hende i antipsykotisk medicin per telefon uden på dét tidspunkt at se hende akut og uden at konsultere tidligere psykiatere og hendes værge, der var politibetjent.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan fratage læger autorisation, uden at der er nogen ankemulighed inden for systemet. Som systemet er indrettet nu, kan læger kun anke en afgørelse via et civilt søgsmål, og det havde Stig Gerdes gjort i denne sag. Desværre stadfæstede Kolding Byret styrelsens afgørelse.

Da Stig Gerdes overtog patienten som læge i oktober 2016, var hun i en akut og livsfarlig situation på grund af de høje doser antipsykotisk medicin i blodet. Hun var medicinforgiftet, og hvis ikke Stig Gerdes havde interveneret, var hun formentlig død af forgiftningen. Det strider derfor imod alle almindelige retsbegreber, at Styrelsen for Patientsikkerhed, Retslægerådet og Byretten slet ikke har lagt vægt på, at han formentlig reddede hendes liv.

Hvordan kan det ikke have betydning, at hun fik gavn af hans behandling og efterfølgende fik det bedre? Hvordan kan det ikke have betydning, at den speciallæge i psykiatri, Mogens Undén, der fortsatte behandlingen af patienten efter ham, også trappede hende ned i den antipsykotiske medicin? Eller sagt på anden måde: Hvordan kan en behandling nogensinde karakteriseres som farlig, hvis behandlingen (uden ændringer) videreføres af den nye behandler, og patienten får det bedre?

Det har jeg spurgt om i tre sammenhængende indlæg i A4 Nu om Styrelsen for Patientsikkerhed: “Styrelse varetager ikke lægers og patienters retssikkerhed” , “Styrelse begik overgreb mod både læge og patient” og “Justitsmord på Gerdes handler om at fremme funktionelle lidelser”

Her har jeg konkluderet, at styrelsens magt er meget stor og giver et meget stort problem med retssikkerheden for nogle læger og nogle patienter. Man har her konstrueret et magtorgan, som man kan styre lægerne med. Hvilken læge vil ikke være bange for at miste sin autorisation?

Der er noget ideologisk over styrelsens metoder over for læger, der ikke sympatiserer med forskningsdiagnosen funktionelle lidelser og den ideologi, som kendetegner feltet, eller forsvarer HPV-vaccinen. Det hænger således efter min bedste vurdering sammen med den sundhedspolitiske agenda for HPV-vacciner og det funktionelle paradigme, når Styrelsen for Patientsikkerhed har frataget Stig Gerdes hans lægeautorisation. Du kan i de nævnte tre indlæg i A4 Nu læse om, hvordan jeg når frem til dén konklusion.

Dommen er et justitsmord på Stig Gerdes, og alle andre læger her i landet bør føle sig krænkede derover, om de nu vil det eller ej. Og de skal vide, at det lige så godt kunne være dem, som styrelsen en skønne dag vælger at sætte under tilsyn og forsøge at fælde, hvis de tillader sig at modsige diktaterne fra styrelsen for at hjælpe konkrete patienter med eksempelvis HPV-skader, whiplash, ME eller fibromyalgi.

Der er også noget ideologisk over styrelsens tvangsbehandling af den omtalte patient. Den bærer mindelser om den måde, man i en anden tid lavede humanforsøg på bestemte grupper af mennesker i vores naboland til syd. Jeg synes, det er uhyggeligt, at man fra højeste politiske hold har opfordret til eksperimentel behandling af den i forvejen meget syge kvinde, og at man bevidst gik imod den neurologiske diagnose og behandlingsanvisning, som flere speciallæger allerede havde givet hende.

Jeg håber, at Stig Gerdes får en mere fair rettergang, når hans sag lander i Vestre Landsret. Og jeg håber, at der findes dommere og læger her til lands, der tør gå imod Styrelsen for Patientsikkerhed, når den træder lægers retssikkerhed og patienters ve og vel under fode. Og patienternes ve og vel – dét burde vel være det ultimative mål for, hvad der er ”patientsikkerhed”, og hvad der er rigtig og forkert lægelig ageren?

Ellers ser det meget skralt ud for patienter og læger i sundhedssystemet fremover. For man kan ikke have tillid til et system, hvor retssikkerheden sættes ud af spil for nogle læger og nogle patienter.

https://www.facebook.com/Klokken-814326898594119/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCc9oUf5i-AY_kMUivxSHyQZJqDesoRPr9mYPJ9d3nrcJz7SY0q4tIJkLxeBjOPw-HikWw-0lnk4ihW
Følg
Notikation om
guest
12 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer
Bente Stenfalk
Bente Stenfalk
1 år siden

Ikke blot fortsatte psykiater Mogens Undén den nedtrapning, som Stig Gerdes havde påbegyndt, men Riisskov havde også ANBEFALET en hurtig udtrapning, da Karina Hansen var indlagt der i kort tid.
Stig Gerdes var således blot en slags mellemled i en KONTINUERLIG og ANBEFALET behandling, så hvordan det kan være grund til autoritetsfratagelse, det er helt uforståeligt og i den grad urimeligt.

Brian Magnussen
Brian Magnussen
1 år siden

Der kan nok laves en god bog eller film om det her, Men skal den skjulte dagsorden i medicinalindustrien med for helhedens skyld bliver det nok nærmere en længere serie.

Hanne Holst Rasmussen
Hanne Holst Rasmussen
1 år siden

Det er dybt skammeligt, at læger ikke har større rettigheder, når det kommer til uenighed. Det er også dybt skammeligt, at en læge kan fratages sin autorisation på et så mærkværdigt, inkonsekvent og tyndt grundlag, som Stig Gerdes.
Det er helt uforståeligt, at det kan ske, når lægen i dette tilfælde netop sikrede, at patienten fik det bedre og ikke – i værste fald – døde af den målelige forgiftning, hun var udsat for.
Hvordan kan de læger, som tvangsindlagde, tvangsbehandlede, tvangstilbageholdt og senere overbehandlede patienten gå fuldstændig fri? Det strider i den grad mon min retfærdighedsfølelse.
Vågn op lægelige kolleger. Næste gang kan det, som Lisebeth Riisager Henriksen så rigtigt skriver, være jer selv.
Udefra ser det ud til, at I som læger enten makker ret, følger trop og holder bøtte, hvis I er fagligt uenige og ikke vil risikere at miste autorisationen. Men er det virkelig det syn, I som læger ønsker, at patienterne har på jer?
Hvor er troværdigheden i givet fald? Hvordan kan I forvente, at jeres patienter har tillid til, at I vil dem det bedste? Det er nok det største spørgsmål, jeg står tilbage med efter denne sag. Hvordan skal jeg som patient vide, om en læge gør det bedste for mig eller det bedste for sig selv? Den sikkerhed kan jeg tilsyneladende ikke få. Og domstolen hjælper mig ikke. Hvem kan da hjælpe mig? Ja, det er det helt store spørgsmål.

Fintus
Fintus
1 år siden

Hellere en dygtig læge frem for en “Zerling”der leger cowboy !

Bonna Lyngvig van Dijk
Bonna Lyngvig van Dijk
1 år siden

Retssikkerheden og sundhedssystemet har spillet fallit i denne sag med Stig Gerdes. Der står meget på spil for både læger og patienter.
Tilliden og retfærdigheden skal genoprettes NU!
Hvor ender vi henne, hvis også Landsretten fastholder dommen?
Jeg mister alt for det åh så lykkelige Danmark, hvis Stig ikke får medhold.
Tilliden til sundhedssystemet er for ME-patienter allerede mistet, så hvis retssikkerheden også lider et knæk, så er der intet tilbage.
Hvem kan jeg så stole på?
Hvem kan så hjælpe mig?
Something is rotten in Denmark og landet vil fremover kun se min spøgelsesskikkelse, for jeg er smuttet til et bedre sted, hvor min tillid og støtte til et bedre samfund kan blomstre.
Jeg søger asyl.
Er der nogen der skal med?

Bent Varming
Bent Varming
1 år siden

Venligst, men bestemt tilrådes =Processen = af Kafka genlæst .
Målet helliger midlerne .

Annelise Lauridsen
Annelise Lauridsen
1 år siden

Hvordan kan patienter have tillid til et sundhedsvæsen, der tilbyder dette kursus til lægerne?

TERM-modellen:

https://www.migraeniker.dk/om-migraene-2/migraenebehandlinger/term-modellen/

Anne Sadolin
Anne Sadolin
1 år siden

Det, der slår mig mest og undrer mig meget, er, at lægerne, Stig Gerdes kolleger ikke har ladet høre fra sig i denne sag. Hvorfor kommer de ikke mere på banen? Er de bange for at miste deres autorisation, hvis de står op mod Styrelsen for patientsikkerhed , er de “købt” af medicinalindustrien, hvorfor bakker de ikke op om Stig?
De kunne selv være kommet i den situation at skulle hjælpe et meget sygt menneske, der nærmest var ved at dø på grund af fejlmedicinering. Kom dog ud af busken, stå frem og støt Stig Gerdes. Lad os komme ud af det juristeri og paragrafrytteri og se på menneskelige aspekt.

Anne Sadolin
Anne Sadolin
1 år siden

Rettelse til mit indlæg: det menneskelige aspekt.

Karsten Bækgaard
Karsten Bækgaard
1 år siden

Hvor er alle #detkuhaværetmig’erne?
Halloooo….. – Halloooo…. – Hallooo….
Andre end mig der har bemærket den “larmende” tavshed?

Anne Sadolin
Anne Sadolin
1 år siden

Hvor blev mit indlæg af?

Marianne Schønemann
1 år siden

Jeg tager hermed imod udfordringen: Har gjort det før på spørgsmålet: Hvor er lægerne henne? De, som er gamle nok vil kunne huske min sag fra 1992 til 2002. Ja det er da rigtignok mange år siden. 😏
En fuldstændig parallel sag til Stigs, men den gang var det de færreste, som kunne gennemskue den. 😕
Det var før internettet, så angrebene stod at læse i aviser ,lidt i landsdækkende radio og rigtig meget i tv2 Fyn.
Jeg burde være i fuld gang med at skrive bogen om det , har masser af brevskriverier. 10 års materiale..
Men hvad man ikke dør af, ( selv om det var tæt på)bliver man stærkere af. 😉👍
Faktisk kontaktede jeg Stig lige før hans retssag, men altså : HAN VAR IKKE INTERESSERET I AT SNAKKE MED MIG!! Mente han havde nok af opbakning ! ( Men ikke af kolleger, selvfølgelig). Halloo jeg ÉR altså kollega! Nok fordi han ikke kan rumme endnu flere uhyggelige historier. 🤔Jeg ville bare vise min solidaritet, så han ikke skal blive ved med at sige, at ingen læger bakker ham op.! Og ja, så mærkeligt det lyder, så står man stærkere med sit indre mod, når man kæmper alene!
Gennem medicinhistorien er der mange eksempler på læger, som er blevet kanøflet af det etablerede ( konserverende) sundhedsvæsen! for at komme med nyt og banebrydende indenfor lægevidenskaben. Joo, det er skam stadig ganske nyt, at lægevidenskaben primært tænker på patienterne ! Ja at tænke sig. Jeg var godt nok en naiv ung læge!
De flotteste landvindinger i vor tid gøres primært af sygeplejerskerne, og så de ganske få læger som Stig , hvor penge, ambitioner ,kolde regler, stive retningsinjer grænsende til mishandling, kommer i sidste række.
Heldigvis står vi foran et paradigmeskift. Men først skal ” kejseren smide de falske , usynlige klæder” så sandheden kommer for en dag🤗
Kærlig hilsen til alle , som kæmper som Stig.
Fra Marianne Schønemann. Psykiater og Antroposofisk læge..😘