Kære folketingskandidat i Fredericia,

Vi skriver for at gøre dig opmærksom på, at politik på børneområdet – specifikt normeringer i daginstitutionerne – kommer til at have indflydelse på, hvor vi sætter vores kryds til folketingsvalget.

På trods af en på papiret fin normering har vi oplevet, at forældre føler, de er nødt til at tage deres børn med hjem igen om morgenen, når der pga, sygdom m.m. blandt personalet ikke er nok voksne til at kunne passe ordentligt på børnene. Det er uacceptabelt for børn, forældre og ansatte i daginstitutionerne.

Lederne kender til situationerne og kæmper for at få kabalen til at gå op. Personalet løber så stærkt, de kan, og gør inden for rammerne alt for at give vores børn en god og tryg hverdag. Derfor henvender vi os til jer folketingskandidater.

Vi har ikke brug for omprioriteringsbidrag og andre spareøvelser, men flere uddannede hænder til at tage sig af vores børn. Der skal være en ordentlig normering – også når der er sygdom, når der skal dokumenteres læreplaner osv. Og vi vil have at I tager ansvaret for det i folketinget. Vi skal indført minimumsnormering (som BUPL anbefaler: max 3 børn pr. voksen i vuggestuer og max 6 børn pr. voksen i børnehave for børn uden særlige behov), og at der i den almindelige hverdag er flere hænder end det absolutte minimum, så der også er ordentlige forhold for børnene (og de ansatte) under sygdom, ferie m.m ..

Vi har som samfund ikke råd til at lade være.
Vi håber, du vil tage det til efterretning og tage det med til Christiansborg.

På vegne af forældrebestyrelsen i Ullerupbækdistriktet,
Med venlig hilsen

Ditte Mølgård Heide-Jørgensen

Brevet er sendt til
Nanna Nørholm (Radikale Venstre)
Tobias Jørgensen (Venstre)
Jens Jonatan Steen (Socialdemokratiet)
Torben Christoffersen & Peter Martin Pedersen (Klaus Riskær Pedersen)
Niels Flemming Hansen, Anette Abildgaard Larsen, Knud Erik Langhoff, David Gulløv, Frederik Bloch Münster, Klaus Juhl og Søren Tylvad Andersen (Konservative)
Karina Lorentzen Dehnhardt, Nanna Bonde, Mikkel Ammitzböll, Britta Bitsch, Henrik Boye, Lars Olesen, Mathilde Ziefeldt og Gunnar Poulsen (SF)
Steen Holm Iversen, Martin Boye, Claus Hansen, Henrik Dahl, John Rasmussen, Søren Peder Sørensen og Pernille Schwaner (Liberal Allience)
Karin Rohr Genz, Søren Haastrup, Rune Ranaivo Bjerremand, Edvard Korsbæk, Tina Brixen, Ditte Madvig Evald, Bjarne Aasø, Stefan Struck Kirkegaard-Kronborg og Mette Kaasfeldt Bram (Alternativet)
Carsten Normann Munk (Stram kurs)
Marianne Karlsmose (Kristendemokraterne)
Pernielle Vermund (Nye Borgerlige)
Julie Gottschalk (Dansk Folkeparti)
Kirsten Cordtz (Enhedslisten)

http://bit.ly/sofielindelecture