Forældre med hjemsendte børn under corona skal have ret til dagpenge og arbejdsgivere skal have refusion for sygedage fra dag ét, når det handler om karantæne-ramte og corona-smittede. Nu skal aftalen behandles i Folketinget.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) er netop blevet enige om at genindføre dagpenge for forældre med hjemsendte børn og suspendering af arbejdsgiverperioden, som følge af stigende coronasmitte. Nu skal aftalen behandles i Folketinget.

Formand for FH Lizette Risgaard siger:

– Lige nu stiger antallet af børn, der bliver hjemsendt på grund af smitte – det er meget vigtigt, at vi overholder myndighedernes råd og holder børnene hjemme. Målet er jo at holde smitten nede og samfundet så åbent som muligt. Derfor er det helt nødvendigt, at forældre trygt kan blive hjemme på dagpenge efter barselsloven og passe børnene.

– Det viser den danske models styrke, at vi sammen med arbejdsgiverne og regeringen er blevet enige om et konstruktivt forslag til, hvordan vi håndterer corona på det danske arbejdsmarked.

Fælles brev til ministeren 

FH og DA havde forud for mødet foreslået ordningerne genindført i et fælles brev til ministeren.

I en situation med stigende smitte skal de to ordninger sikre, at virksomheder, selvstændige og lønmodtagere bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derudover skal ordningerne sikre økonomisk sikkerhed for virksomheder og børnefamilierne i en situation, hvor flere medarbejdere samt børn smittes med covid-19.

Ordning med barselsdagpenge til forældre til hjemsendte børn som følge af Covid-19 omfatter forældre til børn, der er smittet med covid-19 eller som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde på i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. hjemsendes uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19. Det er forudsat, at hjemsendelsen fra dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv. sker efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Med den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden får arbejdsgivere ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er dokumenteret smittet med covid-19.

Med ordningen får arbejdsgivere ligeledes ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet.

Med den stigende coronasmitte i samfundet er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om, at virksomheder igen kan søge refusion for medarbejdere, der må blive hjemme, fordi de har symptomer, ikke er vaccinerede og er nære kontakter eller har syge, smittede eller hjemsendte børn. Det skaber tilfredshed hos Danmarks største erhvervsorganisation Dansk Industri (DI).

– Det er godt nyt for både medarbejdere og virksomheder. De løfter et samfundsansvar, når medarbejderne bliver hjemme for at isolere sig eller for at passe deres børn på grund af corona. Derfor er det helt rimeligt, at virksomhederne igen kan søge refusion fra første sygedag, siger Kim Graugaard, viceadministrerende direktør i DI.

I praksis vil regeringen og arbejdsmarkedets parter genindføre den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden samt den midlertidige ordning med barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn, som det også tidligere har været brugt under corona. Ordningerne kommer til at gælde både for medarbejdere og for selvstændige, men ikke for medarbejdere, der har mulighed for at arbejde hjemmefra.

– Når vi beder virksomheder og medarbejdere om at løfte det ansvar, er det rigtig godt, at der følger penge med, så der er økonomisk sikkerhed for både børnefamilier og virksomheder, når medarbejdere eller deres børn bliver smittet, siger Kim Graugaard.

Ordningerne gælder i perioden 1. december 2021 til og med den 28. februar 2022. Begge ordninger kræver lovændring, og regeringen vil forsøge at få en hastebehandling igennem Folketinget, så ordningerne kan virke hurtigst muligt.

Det vækker glæde hos Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark. 

– Det er en stor sejr for de selvstændige, at de også får mulighed for at få sygedagpenge, så det ikke kun gælder de ansatte. Vi har mange små selvstændige uden eller med kun få ansatte, og især for mindre virksomheder hvor den selvstændige eller medarbejderne ikke kan arbejde hjemmefra, har aftalen stor betydning. Fx en anlægsgartner, der arbejder hjemmefra, får måske en flot have, men virksomheden tjener ingen penge,” siger han.  

Normalt skal der gå 30 dage, før virksomheden kan få refusion for syge medarbejdere. Dagens aftale genopliver en tidligere, identisk ordning, der udløb 1. juli, og som blev indført i starten af corona-krisen. 

– Vi havde reglen om sygedagpenge-refusion fra 1. corona-sygedag tidligere, da smitten var lige så udbredt som nu, så det giver god mening at genindføre den ordning,” siger Jakob