Forældre til to drenge med autisme lægger uafhæn­gigt af hinanden sag an mod Fredericia Kommune for at få erstatning for, at deres drenge har været uretmæssigt tvangsfjernet. Det skriver Folkeskolen.dk

Det er advokatfirmaet Bonnez og Ziebe, som er ekspert i sager om tvangs­fjernelse, der skal fører begge sager.

I den ene sag bad moderen gentagne gan­ge Fredericia Kommune om hjælp til sin autistisk søn, men det tolkede Fredericia Kommune som om, at hun ikke magtede sin søn, hvorefter kommunen tvangsfjernede hendes dreng.

»Det er meget belastende for alle børn at blive taget fra deres forældre, men autistbørn bliver særlig hårdt ramt, fordi de har en anden forståelse. Det gør det sværere at reparere følgevirkningerne. Vi skal dokumentere forældrenes udgifter til den behandling, børnene har fået, efter at de er kom­met hjem. Samtidig skal vi gøre erstatningskravet op for uretmæssig tilbageholdelse«, udtaler advokat Hanne Ziebe til Folkeskolen.dk

I begge sager har drengene været uretmæssigt tvangsfjernet i et år, men er hjemme ved forældrene igen. Der er endnu ikke sat beløb på erstatningskravet i de to sager.

(Kilde: Folkeskolen.dk )