Af: Jens Jonatan Steen, Folketingskandidat for Socialdemokratiet

Miljøstyrelsen, Kolding Kommune og de politikere, som støtter yderligere dumpning af slam i Lillebælt stiller sig på den forkerte side af historien. De mange tilladelser til ”klapning” ud for Trelde Næs strider imod de klima- og miljøambitioner, som ellers kendetegner Danmark.

Yderligere 360.000 kubikmeter slam fra Marina City i Kolding er dybt alvorligt.

Vi skal satse på et mere mangfoldigt dyreliv, mere bærerdygtige løsninger og en moderne miljøpolitik, der sætter en stopper for den affaldseksport, som Kolding Kommune desværre står som stor-afsender af lige nu. Tilladelserne til at dumpe slam bliver ganske enkelt givet med alt for rund hånd af Miljøstyrelsen.

Slamudledningen er både skadelig og meningsløs, når man ser på hvor truet dele af fiske- og naturlivet i forvejen er i Lillebælt. Og det bliver kun værre og mere Molbo-agtigt, når man vil øge udledningen af slam samtidig med at har fundet 24 millioner til naturgenopretning op mod Vejlefjord og ligeledes har afsat yderligere 17 millioner til det ambitiøse projekt ”Bælt i balance”, som også Kolding Kommune i øvrigt også står bag.

Samtidig kan man tilføje, at det generelt er en forældet tanke at bruge havet som skraldespand til at dumpe affald. Vi skal sikre bæredygtige løsninger, hvor Kolding Kommune og Kolding Havn fremfor at eksportere deres affald selv tager hånd om det.

En moderne miljøpolitik betyder at man finder en lokal løsning, at man deponerer på land, renser slammet og sikrer at de hormonforstyrrende stoffer, tungmetaller og kvælstof, der følger med, ikke bliver spredt via vind og strøm over kæmpe arealer som Lillebælt. Den nuværende løsning betyder, at man blot eksporterer og fortynder problemet, frem for at løse det.

Problemet er langt fra forbeholdt Kolding Kommune eller hårdt prøvede Lillebælt, men det viser hvor stort problemet er.

Der er ikke bare gået politik, men også natur i diskussion om det nogle gerne vil reducere til en teknisk øvelse om klapning ud for Trelde Næs. Det er netop politikernes opgave at råbe vagt i gevær og irettesætte myndighederne, hvis de fastholder en forældet praksis, der strider mod vores nationale målsætninger og gør Lillebælt til skraldespand.

Ansvaret er politisk. Derfor kræver det også en politisk løsning, hvor kravet til Miljøministeriet og Miljøstyrelsen er, at de skal erkende at slam-dumping i tusindevis af kubikmeter ikke er en del af fremtidens miljøpolitik.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer