Mette Frederiksen præsenterede i sin forrige nytårstale et ønske om at sætte kommunerne mere fri. Det forsøg bliver nu bredt ud til flere kommuner – og det hilser Søren Larsen, formand for Social- og Seniorudvalget i Fredericia, velkommen. Der er flere gode pointer i at lade kommunerne bestemme selv, fortæller han.

Der er brug for mere frihed, tillid og sund fornuft i ældreplejen, mener regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. Og mere plads til, at fagligt kompetente medarbejdere kan sikre de rette løsninger på borgerens præmisser.

Med velfærdsaftalerne får flere kommuner nu mulighed for at blive frisat fra regulering på ældreområdet. Velfærdsaftalerne er en gensidig forpligtelse mellem stat og kommune, hvor kommunerne sættes fri fra næsten al statslig lovgivning med undtagelse af få centrale hegnspæle, som fortsat vil skulle efterleves i ældreplejen. Kommunerne forpligter sig samtidig til at fjerne unødig kommunal regulering og dokumentationskrav m.v. på ældreområdet.

Det har været afgørende for aftalepartierne, at frisættelsen kommer den enkelte ældre til gode. Målet er at sikre, at der er størst muligt lokalt handlerum til at gentænke ældreområdet, være innovative og finde gode løsninger tæt på borgeren.

Langeland, Middelfart og Viborg Kommune indgik i 2021 velfærdsaftaler med regeringen på ældreområdet. Derudover indgik to kommuner velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og to kommuner på folkeskoleområdet. Udbredelsen af velfærdsaftalerne skal bygge videre på de gode erfaringer, der allerede er gjort med henblik på, at en række kommuner kan skabe øget kvalitet og plads til faglighed i velfærden på ældreområdet.

Udvalgsformand: Det er positivt

Søren Larsen (S) er formand for Social- og Seniorudvalget i Fredericia Kommune. Han glæder sig over, at Folketinget vil give ham og hans kollegaer bedre muligheder for at tilrettelægge en ældrepleje der passer til Fredericia.

– Vi hilser det her meget velkommen. Vi ved også godt, at der følger meget ansvar med. Vi er klar på at se, hvordan vi kan gøre tingene smartere og mere effektivt. Vi skal have mere tillid til medarbejderne, de har fingeren på pulsen. Jeg tror på, at de skal inddrages i langt højere grad, siger Søren Larsen.

– Jeg tror for det første på, at det giver bedre arbejdsglæde og øget engagement. Men det er også medarbejderne, der har fingeren på pulsen derude, så det er dem der ved mest om hvordan vi kan gøre tingene bedre, fortsætter Søren Larsen.

Der er store udfordringer med at tiltrække den nødvendige arbejdskraft til ældreplejen rundt om i landet, men i Fredericia er man rimelig godt stillet, fortæller Søren Larsen.

– Problemet er faktisk ikke så stort i Fredericia som i så mange andre kommuner. Det tror, jeg er fordi vi prioriterer forholdsvis mange penge per ældre. Vi har en stor andel af faglærte i vores plejesektor. Det tror jeg kan være med til at sikre, at vi ikke er blandt de mest udsatte, siger Søren Larsen.

– Jeg håber meget, at jeg i kraft af min formandspost på Social- og Sundhedsskolen kan være med til at binde uddannelsesinstitutionen og brugerne sammen for at løse de fælles udfordringer, lyder det fortsat fra Søren Larsen.

Der har været en del kritik af frikommuneforsøget, særligt fra de borgerlige. Her lyder kritikken på, at det frie valg til kommunerne bliver brugt til at fjerne borgernes frie valg. Men det er ikke en del af Søren Larsens overvejelser.

– Det ser jeg ikke har noget som helst med det her at gøre. Det har ikke været inde i mine overvejelser i hvert fald. Det vi skal være opmærksomme på er, at det lyder rigtig godt at sætte meget fri og ud til kommunerne. Ansvaret følger stadig med, siger Søren Larsen.

Opsummerende for ønsket fra Christiansborg er Søren Larsen meget positiv.

– Jeg synes, det er en positiv udvikling. Det her område er styret af rigtig mange regler. Så det er positivt at forsøge at inddrage kommunerne i højere grad, lyder det afslutningsvist fra Søren Larsen.