Fredericia Byråd ønsker at sætte fokus på børnene og fremtiden, herunder Folkeskolen. I forbindelse med budgetforliget 2018 besluttede Fredericia Byråd at afsætte midler til investering i børnene, flere ønskede samtidig en “temperaturmåling af hele 0-18 års-området. I dag blev første skridt taget, da forældre, embedsværk, politikere, forskere, medarbejdere fra skolerne og generelle interessenter var inviteret til skolekonference i MesseC.

Visionerne er ikke til tage fejl af. Byrådet ønsker en folkeskole, der uddanner og danner alle børn og unge i et stærkt fællesskab, så de vokser ind i voksenlivet med de bedste muligheder for at trives og mestre deres liv. Og ikke mindst med den politiske ambition, at folkeskolen bliver det naturlige førstevalg i Fredericia.

Skolekonference, MesseC 7.marts 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Skolekonference, MesseC 7.marts 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Første del af temperaturmålingen tog i dag afsæt i en omfattende evaluering af folkeskolereformens implementering i Danmark. Evalueringen er gennemført af Det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) i en række kommuner i Danmark. I forhold til Fredericia Kommune var det samtidig ekstraordinært aftalt, at evalueringen skulle bygge på alle fire distriktsskoler.

Borgmester Jacob Bjerregaard og Ungeborgmester Liv Mataji. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Klokken 16.30 bød Borgmester Jacob Bjerregaard velkommen og sagde:

“Vi har fokus på vores alle sammens folkeskole, den er vigtig for hver enkelt elev, som skal skabe et godt udgangspunkt for en god tilværelse, og start på livet. Den er vigtig for alle medarbejdere, lærere, pædagoger, ledere med flere. Vi har valgt at bede om en temperaturmåling, fordi vi gerne vil have en fælles samtale om, hvordan vi skaber en god skole i Fredericia”, sagde Jacob Bjerregaard og fortsatte:

“Vi kan altid gøre det bedre. Vi kan også diskutere folkeskolereformen, får vi det ud af den, vi skal, hvad med fordelingen på de forskellige områder? Der er ikke noget, der er helligt, vi skal åbne ørene og se på, hvordan vi kan gøre det bedre”.

Borgmesteren, der holder af sang og musik, inviterede så til fællessang med Kim Larsens sang, Joanna akkompagneret af musiklærer fra Erritsø Fællesskole, Isabella på klaver. Herefter invitererde Jacob Bjerregaard ungeborgmester Liv Mataji til scenen. “Tillykke med, at du er den førende borgmester her i byen”, sagde Borgmesteren til Ungdomsborgmesteren, som kvitterede med en ros af Lego League-undervisningen på hendes skole; Fjordbakkeskolen.

Hvorfor er det vigtigt, at børn og unge kommer i skole, spurgte Bjerregaard?

“Jeg tror, at når man kommer i skole, lærer andre børn at kende, og får en masse sociale færdigheder”, svarede Liv Mataji. Og så var der film med skoleelever fra Fredericia, der fortalte om at gå i skole, og hvad der er det bedste.

Jacob Bjerregaard fortalte, at han udmærket var klar over, at man havde brugt for få penge på folkeskolen i periode, men nu skulle man investere i fremtiden.

Seniorforsker Bente Bjørnholt, VIVE. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Efter den både informative, musikalske og politiske velkomst var det seniorforsker Bente Bjørnholt fra VIVE, der talte om skolereformens aftryk på Fredericias folkeskoler.

“Vores undersøgelse viser, at eleverne er glade for at gå i skole. Det er også vores indtryk, når vi har lavet interview ude på skolerne. Mange elever elsker, det som ikke er “røv til sæde-undervisning”, sagde Bente Bjørnholt.

Bente Bjørnholt havde samtidig valgt at tage en række citater med fra skoleeleverne og skolens personale i sit oplæg – med afsæt i et citat, stillede forskeren spørgsmål og drog konklusioner.

“Det er centralt, viser undersøgelsen, at når man giver noget af sig selv, som lærere, pædagog og leder, så kvitterer eleverne positivt.

Herefter vendte forskeren elevindragelse, engagement, ressourcer, presset på lærerne og medarbejderne generelt, åben skole, bevægelse, lektiehjælp, faglig fordybelse, klasseuro, lokalefaciliteter, samarbejde, læringsfællesskaber, ledelsens rolle

“Man har lyttet i Fredericia, man har gjort det, som mange efterspurgte. Man har lavet aktiviteter med læringsaktiviteter, hvilket har givet gode resultater,” sagde Bente Bjørnholt blandt andet.

Afslutningsvis fik hun salen til at grine, da hun talte om “systematik” og ledelse. Herunder, at lederen følte, de havde været ude ved lærerene og se hverdagen. En opfattelse, der ikke gik igen hos lærerene. Derudover satte hun spørgsmål til, hvem som giver pædagogisk sparring til pædagogerne, herunder samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

“Der er et behov for at synliggøre samarbejdet mellem pædagoger og lærere. På nogle af skolerne har samarbejdet været meget adskilt, men det fungerer bedst, når ledelens prioriterer samarbejdet, og sørger for, at pædagogerne bliver en del af teamledelsen – med tankegangen om, at vi kan noget forskelligt, og vi kan spille hinanden gode. Pædagogerne har en tendens til at være underdanige, men det duer ikke, det skal være et ligestillet forhold og man skal have en respekt for nogen kan noget andet” sagde Bente Bjørnholt.

En kort øvelse, hvor salen fik rejst sig bevæget armene dannede ramme for introen til næste taler sammen med en film om kultur og bevægelse.

Skolekonference, MesseC 7.marts 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Skolekonference, MesseC 7.marts 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Under overskriften: Hvorfor er skolen afgørende for kommunen og kommunen afgørende for skolen, fik Thomas Gyldal Petersen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL og Borgmester i Herlev Kommune ordet og lagde ud med sine barndomsminder om Fredericia, som startdestinationen for familiens sommerferie, inden han talte om skoleområdet

“Folkeskolen er efter min opfattelse den afgørendende fællesskabsinstitution, som man har bygget i vores samfund. Det er samtidig verdens mest succesfulde skole, når det handler om at flytte mennesker fra en måske ikke god position til en bedre. Folkeskolen er krumtappen i det. Og hvis folkeskolen skal være det, skal den være det naturlige førstevalg for danskerne”, sagde Thomas Gyldal Petersen.

Thomas Gyldal Petersen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL og Borgmester i Herlev Kommune. Skolekonference, MesseC 7.marts 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

“Verden udvikler sig hele tiden, og man må konstatere, at økonomien i folkeskolen ikke har fulgt med. Vi har en opgave i at få ligningen til at gå op. Vi får om lidt en ny lov – en justering af reformen, som vi håber giver os et udgangspunkt til at lykkes bedre med at løse opgaven,” fortsatte formanden med en kommentar om, at man skulle undgå at folkeskolen ender med at være en skole for “fattigrøve”.

“Vi glæder os til at følge jeres arbejde i Fredericia – og måske se på en positiv fremtidig Fredericia-model, som da I var first-mover med ældre i en Fredericia-model. Vi vil gerne være klogere på, hvad der skaber gode skoler, så vi håber, at I vil dele jeres viden”, sagde formanden og sluttede af med, at han måske ville kigge forbi, når han kørte på sommerferie.

Den lokale formand for Fredericia Lærerkreds, Per Breckling fik ordet, da Jacob Bjerregaard som konferencier jagtede en kommentar. “Vi var blandt få, der var af sted og inviteret med kommunen til topmødet i Aalborg, men vi er stolte af, at vi var med. Det handler om samarbejdet og om at nå resultater sammen”, svarede han.

Thomas Gyldal Petersen roste for fremødet i Aalborg, og roste kommunen for at have inviteret dem med og sagde: “Det kan være, at mange kommuner i fremtiden har flere faglige repræsentanter med”.

Fra salen sagde en forælder: “I Fredericia er der ikke mange muligheder for privatskole, man skal have sine børn skrevet op i god tid, og det er svært. Jeg synes, at det er flot, at man vil være Danmarks bedste folkeskole, men som du sagde Jacob, så har man ikke været godt stillet i folkeskolen, så jeg synes, at det er en svær ambition.” Indlægget medførte klapsalver fra salen.

“Vi tør godt stå på mål i økonomien i det, hvordan bruger vi midlerne rigtigt. Vi har de sidste fire år afsat mange penge, vi har nogle af de bedste nomeringer på 0-5 års området. Man skal også turde drømme, og for fem år siden turde mange nok ikke drømme om, at vi har en konsolideret økonomi, der er god. Vi har en god aftale med lærerene, vi har rykket os, men vi skal have jeres hjælp og input nu”, sagde Borgmester Jacob Bjerregaard.

Thomas Gyldal Petersen blev sendt hjem med en gave til en Brigdewalking-gåtur.

Og så var der dømt gåtur mod MesseCs panoramarestaurant, hvor sandwich og vand blev serveret. Der blev samtidig talt og debatteret ved bordene om folkeskolen.

Klokken 18.30 åbnede markedspladsen, hvor der blev talt om børn, unge og folkeskoleområdet i Fredericia. Det skete med fire runder af 15 minutter med en vært ved hver gruppe, hvor heliumballoner viste vej til dagens 21 temaer.

Skolekonference, MesseC 7.marts 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Der blev debatteret til den store guldmedalje. Både de mere praktiske emner, som Bring Your Own Device-debatten, men også de større socioøkonomiske perfektiver blev vendt i gruppen, som de 21 emner ovenfor afslører. Det var tydeligvis et setup, som fungerede, og mange var kommet for at give deres besyv med til den folkeskole, de har et standpunkt til.

Skolekonference, MesseC 7.marts 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Skolekonference, MesseC 7.marts 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

De 21 temaer var der lagt op til, at dagens deltagere kunne bidrage med en SMS til de enkelte emner, hvorefter Fredericia Kommune ville arbejde med spørgsmål og kommentarer. Den aktive borgerindragelse var meget populær i stand to, hvor en forælder sagde til Thomas Gyldal Petersen: “Jeg vil faktisk gerne rose for, at man inddrager os i dag, og giver os mulighed for at sende en sms fra de fire stande, vi deltager i, det er stærkt, og mere af det tak,” sagde forælderen Thomas Gyldal Petersen.

Skolekonference, MesseC 7.marts 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Skolekonference, MesseC 7.marts 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Også emnet “test” blev vendt. “Der er for mange test, lærerne sidder på lærerværelset og bliver stresset over, at vi tester og måler på alt. Det er duer ikke, eleverne bliver stresset og vi vinder intet på det,” sagde en forælder.

Skolekonference, MesseC 7.marts 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.
Skolekonference, MesseC 7.marts 2019. Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN.

Klokken 19.40 var der disket op med et lækkert musikalsk indslag af Thomas Jensen fra Fredericia Teater og Borgmester Jacob Bjerregaard takkede for i dag, og samlede op på de mange gode indspark, der havde været gennem dagen.

http://bit.ly/LethiFredericia
Skal du opleve legenden i Fredericia? Så klik her