Folkeoplysningens nytårskur fandt torsdag aften i Det Bruunske Pakhus, hvor formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Lars Ejby, benyttede lejligheden til at hylde rådet, som i forbindelse med nytårskuren uddelte seks priser.

Klokken 18:30 blev der budt velkommen ved Formand Leif Urhøj, der blandt andet fortalte, at der ikke altid er enig i Folkeoplysningsrådet, men at de har haft et godt samarbejde i det forgange år.

Formand Leif Urhøj. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Leif Urhør benyttede også lejligheden til at rose samarbejdet med Kultur- og Idrætsudvalget, der til nytårskuren blandt det var repræsenteret med formand, Lars Ejby, næstformand Christian Jørgensen og menigt medlem Karsten Byrgesen.

Der blev sunget for fra scenen. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Efter Leif Urhør havde talt i et kvarters tid var det tid til fællessang, hvor der blev sunget “Den Danske Sang” og efterfølgende “Det er i dag et vejr.”

Danseren fra Dansk Tamilsk Forening. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Det var herefter tid til at tage hul på buffeten, og imens folk snakkede, og der blev talt i de hyggelige omgivelser, kom der underholdning. En danser fra Dansk Tamilsk Forening, der performede en klassisk indisk dans, som de fremmødte kiggede ivrigt på, da den blev fremmødt.

Lars Ejby på scenen. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Lars Ejby, tog efter dansen ordet og sagde blandt andet følgende:

“Fredericia Folkeoplysningsråd løser en vigtig opgave med grundige og ordentlige beslutinger. Folkeoplysningsrådet er omfattet af en såkaldt rammelov, der betyder, at man kan fortolke mange ting og det giver anledning til mange overvejelser og beslutninger. Vores Folkeoplysningsråd arbejder ufortrødent med tingene. De kommer med anbefalinger til Kultur- og Idrætsudvalget, og det er vigtigt, at der er kort afstand mellem beslutningstagerne. Folkeoplysningsrådet er et bindeled og en vidensbank,” sagde Lars Ejby og sluttede:

“I Folkeoplysningsrådet skabes mange fællesskaber, der betyder noget for vores lokalsamfund. Demokratiet kan ikke undvære jer, og jeg vil gerne på udvalgets vegne takke jer alle for et fornemt og vigtigt arbejde.”

Prisuddelingerne

Klokken 20:00 var det tid til aftenens højdepunkt. Der skulle uddeles seks priser.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Friluftprisen: Prisen gik til lederne i den danske spejderkorps bevægelse fra Pjedsted.

Om prisen: Under denne pris kåres en forening, gruppe eller person, der har gjort noget særligt inden for spejderområdet.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Vi gør det sammen: Prisen gik til Det tamilske samordningsudvalg.

Om prisen: Under denne pris kåres en forening, gruppe eller person, der har gjort noget særligt inden for andre godkendte foreninger.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Vi bevæger prisen: Træner/leder gruppen omring mini springrytme, KIF Fredericia.

Om prisen: Under denne pris kåres en forening, gruppe eller person, der har gjort noget særligt for fællesskabet under idrætsområdet.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN


Aftenskolernes pris: Magnum Opus, Kristine Rosenfeldt

Om prisen: under denne pris kåres en aftenskole, gruppe eller person, der har gjort noget særligt inden for aftenskoleområdet.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

De Selvorganiseredes Pris: Crossfit Træning Fredericia

Om prisen: En person eller gruppe der har gjort noget særligt inden for det selvorganiserede område, sat noget nyt i gang eller lign. – som er til gavn for andre.

Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Årets Skæve Vinkel: Fredericia Tandemklub

Om prisen: Under denne pris kåres nye eller utraditionelle aktiviteter/initiativer eller det fællesskab hvor tingene gøres på en anderledes måde – alle foreninger, grupper og personer kan indstilles.

Efterfølgende var der jazz-underholdning i en halv times tid, og efter det sluttede årets nytårskur i de hyggelige rammer i Det Bruunske Pakhus.

www.eventc.dk