Hvad er grunden til at stemme nej ifølge de partier, der ønsker at beholde Danmarks forbehold? I denne debat kommer nej-siden ind på deres bevæggrunde for at anbefale et nej den 1. juni 2022.

Kurt Halling er tidligere byrådsmedlem for DF og har boet mere end 25 år i USA og Canada.

Karsten Byrgesen er tidligere major og nuværende medlem af regionsråd og byråd.

Sune Nørgaard Jakobsen er medlem af Dansk Folkeparti i Fredericia.

Lisbeth Torfing er medlem af Enhedslisten i Fredericia.