Med udnævnelsen til UNESCO-by øges turismen i Christiansfeld – og dermed også trafikken. De udfordringer forsøger Kolding Kommune at løse med bl.a. skiltning og nye parkeringspladser.

”I ansøgningen om at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste indgår en plan for håndtering af trafikken, så den historiske bykerne ikke bliver belastet af alt for mange biler. Det er nogle af disse elementer, vi nu gennemfører,” oplyser landskabsarkitekt Thomas Thinghuus, Kolding Kommune.

Stor P-plads i Lindegade

I Lindegade bag Aldi anlægges en ny parkeringsplads med plads til 50 personbiler og 8-10 busser samt toiletbygning. P-pladsen vil være klar til den store markering af Christiansfelds optagelse på verdensarvslisten 29. august, hvor H.M. Dronning Margrethe deltager.

”Hvis der bliver behov for yderligere parkeringspladser, har vi mulighed for at udvide pladsen,” siger Thomas Thinghuus.

Biler guides uden om bymidte

Samtidig ændres skiltningen i rundkørslen ved motorvejen og hovedvejen, så bilisterne guides uden om bymidten.

”I dag kører mange direkte ind i den historiske bykerne, hvor de så forsøger at finde et sted at parkere. Det er ikke hensigtsmæssigt. Fremover vil vi hjælpe gæsterne hen til den nye parkeringsplads via en rute nord om byen ad Allervej og Arlavej,” forklarer Thomas Thinghuus og fortsætter:

”Herfra er der godt en halv kilometer til fods ind til den gamle bykerne. Undervejs kommer man forbi flere butikker, og jeg forventer også, at det nye historiske haveanlæg overfor skolen med overdækket terrasse, vandpost, pavillon, skolehaver og trådløst internet bliver en attraktion.”

Indkørsel forbudt

Ud over nye parkeringspladser og anvisning af en rute uden om bykernen planlægger kommunen flere andre initiativer for at regulere trafikken i bymidten.

”En del bilister vælger at parkere foran kirken. For at undgå det sætter vi et indkørsel forbudt-skilt op, så parkering kun bliver tilladt ved begravelser og andre kirkelige handlinger,” forklarer Thomas Thinghuus.

Biler parkerer for tæt på kryds

I flere af de centrale kryds (Lindegade/Kongensgade, Nørregade/Kongensgade og Museumsgade/Kirkegårds Allé) har trafikken en tendens til at gå i stå. Det skyldes bl.a., at bilisterne parkerer for tæt på krydsene.

”Færdselsloven siger klart, at man ikke må parkere tættere end 10 meter fra et kryds. Hvis bilisterne overholdt det, ville trafikken i krydsene glide meget lettere. Vi overvejer i øjeblikket, hvad vi kan gøre for at indskærpe reglerne. Måske bliver det noget med at lave en gul kantstensstribe på de 10 meter op til krydset i en periode, og måske skal vores parkeringsvagt også holde hjælpe med til at få reglerne overholdt,” siger Thomas Thinghuus.

Cykelparkering

Også cyklisterne kan se frem til bedre vilkår i Christiansfeld. I foråret 2016 anlægges en overdækket cykelparkering og en ny toiletbygning ved busholdepladsen ved Genforeningspladsen i Kongensgade.