Tinderbox festival 2018 foregår i dag til lørdag i Tusindårsskoven i Odense. Fyns Politi vil være til stede alle dagene med fokus på sikkerhed og tryghed.

Arrangørerne af ”Tinderbox 2018” har oplyst, at festivalen er udsolgt alle dage, hvilket betyder 35.000 til 37.000 gæster hver dag. Festivalpladsen åbner alle dage kl. 12.30 og lukker kl. 02.30. Det kan give en del trafikale udfordringer både for festivalgæsterne, men også for naboer og andre trafikanter i området omkring Falen og de tilstødende veje, når de mange festivalgæster skal til og fra området.

Falen vil være lukket for trafik dagligt i tidsrummet fra kl. 11.00 til sidst på natten – for at sikre en sikker og fleksibel til- og afgang fra festivalpladsen. Der vil være trafikregulering på Falen mellem Kløvermosevej og Sanderumvej. Når Falen er lukket, vil der også være lukket for udkørsel på Falen fra Dragebakken og Mågebakken. Under festivalen vil beboerkørsel både til og fra Haveforeningerne Rosenbækken og Roerskov foregå via Travbanevej.

Fyns Politi anmoder alle – betalende festivalgæster, frivillige og omkringboende – om at efterkomme de anvisninger som gives af politi og hjemmeværn, samt at den opsatte skiltning respekteres.

Ligesom sidste år bliver der i forbindelse med Tinderbox 2018 etableret sikkerhedsmæssige tiltag som for eksempel opstilling af fartdæmpende sikkerhedsforanstaltninger og afspærringer.

”Vi vurderer løbende på sikkerheden i forbindelse med arrangementer – og det gør vi selvfølgelig også i forhold til Tinderbox festival, da vi ønsker at medvirke til at skabe tryghed omkring arrangementet, så festivalen bliver en god oplevelse for deltagerne” siger politiinspektør Lisbeth Fried.

Vi ønsker alle en festlig og fornøjelig festival.