Arbejdet med at hente ekstra penge fra det stigende udvalg af både nationale og internationale fonde og puljer, til forskellige projekter i Kolding Kommune, bliver nu systematiseret med implementeringen af en fundraising-strategi.

– Udgiftspresset er stort, det stiller krav til vækst og udvikling, og nu intensiverer vi altså indsatsen omkring fundraising. Kommunen har snust til konceptet, og haft succes med et par fondsansøgninger. Nu er vi klar til, for alvor at gå i gang med opgaven og aktivt anvende fundraising i det daglig arbejde, og på den måde styrke mulighederne for, at iværksætte og gennemføre udviklingsprojekter i kommunen, siger Rikke Vestergaard, kommunaldirektør i Kolding Kommune.

Det er ikke sådan, at kommunens økonomi eller budget, bliver afhængigt af succes med fondstilskud eller ansøgninger om puljemidler. Pengene fra de ansøgninger som Kolding Kommune får positive tilbagemeldinger på, vil oftest være et tilskud til projekter der måske ellers ikke ville være fundet penge til, eller som skulle have været finansieret fra eksisterende budgetter.

– Fundraising i Kolding Kommune skal bidrag til opfyldelse af visionen ”Vi designer livet”, samt skabe udvikling og vækst i kommunen. Strategien udstikker en retning for hvor fokus skal være, så kræfterne lægges der hvor de skaber mest værdi. Vi får helt enkelt bedre muligheder for at afprøve nye ideer og gennemføre udviklingsprojekter, der ellers ville have været risiko for, at økonomien havde sat en stopper for, siger Rikke Vestergaard.

Helt konkret bliver der som et led i strategien udpeget en fundraiser-koordinator der har det overordnede overblik i forhold til hvilke tenderser der ses, hvilke nye fonde der er, hvornår der er deadlines for ansøgningsrunder m.m.

Kolding Kommune har allerede haft været succes med fondsansøgninger til forskellige puljer og fonde. Der har indtil videre ikke været et samlet overblik over hvor mange, men eksempelvis har to ansøgninger til en statslig særtilskudspulje udløst et samlet tilskud på 14,4 mio. kr.