Mere end 4000 medarbejdere er i dag ansat i Fredericia Kommune. Derfor er mange familiers eksistens og trivsel direkte berørt af kvaliteten af arbejdsforholdene på Fredericia Kommunes mange arbejdspladser.

Fredericia Kommune har mange rigtig gode arbejdspladser, men desværre også områder der er mere belastet end andre. Arbejdsskader, stress og fysisk nedslidning er en meget stor belastning for de ramte medarbejdere, men også en økonomisk belastning for kommunen.  SF vil derfor arbejde for, at Fredericia Kommune i endnu højere grad prioriterer medarbejdernes sikkerhed og trivsel. Dette skal først og fremmest ske ved løbende at udvikle og forbedre arbejdsmiljøet og personalepolitikken i samarbejde med de faglige organisationer. Tryghed i ansættelsen er ligeledes meget vigtig. Korte dagpengeperioder gør, at det at miste jobbet kan få store konsekvenser for medarbejderen og dennes familie. I SF er vi derfor  bekymrede  for, at frygten for at miste jobbet kan få medarbejdere til at holde igen med bekymringer og kritik. SF ønsker derfor ligeledes indført en whistle-blower ordning, således  medarbejdere har mulighed for i tryghed at oplyse om bekymrende eller urimelige forhold, som de måtte opleve eller får viden om.

Undersøgelser har længe påvist, at reel indflydelse på arbejdets og arbejdstidens tilrettelæggelse øger trivslen blandt medarbejdere. Hvilket også gør sig gældende, når der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling. SF ønsker at medarbejdernes faglige vurderinger i langt højere grad end i dag skal danne grundlag for udførelsen af arbejdsopgaverne, frem for bureaukratiske dokumentationskrav.

Alt for mange kommunale medarbejdere på social og sundheds området er desværre i forbindelse med deres job udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Det må vi aldrig accepteres som et vilkår. SF vil derfor, at der gennem en målrettet indsats sættes yderligere ind med forebyggelse gennem faglighed og gode normeringer. Vi ved, at hvis man som borger er blevet dement eller på anden vis  intellektuelt begrænset, er trygheden ved  fast og kendt personale helt afgørende for ens livskvalitet og trivsel.  Ligeledes ved vi at fast og velkendt personale virker forebyggende i forhold til, om en borger med demens eller anden intellektuel begrænsning bliver vred eller angst og derfor kommer til at reagerer voldsomt. SF ønsker en analyse af omfanget og anvendelsen af vikarer med henblik på at ændre vikar stillinger til faste stillinger.

SF vil arbejde for at Fredericia Kommune på alle områder skal være en attraktiv arbejdsplads.

Connie Maybrith Jørgensen

Byrådskandidat SF Fredericia