Hvert tredje år holder Danske Fysioterapeuter en stor fagkongres, hvor der sætter fokus på forskning og udvikling inden for fysioterapeuternes arbejdsområder. GenoptræningsCentret er blevet udvalgt til at bidrage med tre posters på fagkongressen, som beskriver effekten af tværgående udviklingsprojekter i Fredericia Kommune.

”Det viser, at GenoptræningsCentret har et højt fagligt niveau, når vi får mulighed for at præsentere udviklingsprojekter på den store fagkongres for Danske Fysioterapeuter”, siger Sundhedschef Anne-Mette Dalgaard stolt.

De tre projekter, som skal med på Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015, er :

– Tværgående kræftrehabilitering
– Motionsfællesskaber for borgere med KOL
– Straksdokumentation

Kræftramte får kræfterne tilbage

Kræftrehabiliteringsprojektet ”Få kræfterne tilbage” har siden opstarten i 2012 haft 150 borgere igennem et forløb og med meget positive resultater.

”Vi tilbyder borgerne en tværgående rehabiliteringsindsats, hvor de kommer styrket tilbage til deres hverdags- og arbejdsliv. Med udgangspunkt i den enkeltes livssituation tilrettelægger vi et struktureret forløb. Det giver borgerne en oplevelse af tryghed, at de bliver hjulpet på vej af det tværgående team, der består af sagsbehandleren fra jobcentret, ergoterapeut, sygeplejersker, fysioterapeuter og klinisk diætist. Teamet tager hånd om borgerens situation og hjælper borgeren til at genvinde en aktiv dagligdag”, fortæller Anne-Mette Dalgaard.

Motionsfællesskaber – partnerskab mellem frivillige og Fredericia Kommune

Formålet med motionsfællesskaberne for KOL-ramte borgere er at styrke dem i at være fysisk aktive, selvhjulpne og udnytte deres ressourcer gennem motion og samvær med andre. Frivillige borgere, der selv lever med lungesygdommen, er tovholdere for den vedligeholdende træning for ca. 40 borgere med fin succes.

”Det viste sig ret hurtigt, at det var en gevinst for borgeren. Deltagerne oplever en bedring af deres fysiske funktionsevne, og de får forankret den fysiske træning i deres hverdag. Udover den ugentlige træning er der også en gevinst i forhold til netværksdannelsen. Vi kan se, at det sociale fællesskab motiverer borgerne til at møde op til træningen”, siger Anne-Mette Dalgaard

Fra skrivebord til mere tid sammen med borgerne

Der ligger et stort arbejde i at dokumentere genoptræningsforløb, men med digitalisering og Straks-dokumentation kan det gøres det mere effektivt. Terapeuterne sidder nu med deres Ipad og dokumentere forløbet direkte sammen med borgeren. På samme måde som hos lægen.

”Projektet viser, at der har været en betydelig gevinst med Straks-dokumentation. Dokumentationen går hurtigere, og der er rigtig god mulighed for at involvere og sparre med borgeren omkring mål og plan for forløbet. Den sparede tid bliver brugt på at nedbringe ventetiden til genoptræning”, fortæller Anne-Mette Dalgaard.

Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2015 bliver afholdt fra den 5. – 7. marts 2015 i Odense.