I en artikel i Fredericia Dagblad den 29. juli 2017 er der en opgørelse over, hvor mange, der får tilkendt førtidspension efter endt ressourceforløb. Fredericia ligger helt i bunden her og jeg søger en forklaring på dette. Er der nogle af de folkevalgte, der har lyst til at svare på dette?

Hvordan kan det være, at der i Fredericia kun er 19,2 %, der får førtidspension efter endt ressourceforløb, når der i vores nabokommuner er et helt andet billede:

Kolding 73,5 %
Middelfart 58,1 %
Vejle 44,8 %.

I Fredericia er der således langt færre, der får tilkendt førtidspension end i de omkringliggende kommuner, ja vi ligger næsten på højde med København, der er meget oppe i medierne pt. Højde er næsten et forkert ord at bruge for vi skraber simpelthen bunden.

Jeg mangler svar på, hvad det er, der ligger til grund for denne store forskel?

Min første antagelse er, at disse mennesker er blevet en del af et regneark og ikke bliver set på som enkelte individer. De er blevet et tal i rækken og når man blot er et tal så er det også langt lettere at behandle den enkelte med en kynisme som ikke høre nogen steder hjemme når det handler om mennesker. Hvad blev der af mennesket i centrum?

For mig så handler det om, at det enkelte medmenneske får en værdig behandling uden kassetænkning og uden økonomi er afgørende for den hjælp man kan få. Når vi indsætter økonomi i ligningen ud fra, hvilken vi regner på hvilken hjælp vi vil tilbyde den enkelte og begynder at regne på om det bedre kan betale sig, at investere i bygninger og grunde så står jeg simpelthen af. Undskyld mig, men det er altså usselt. Bygninger, grunde og lignende er noget vi kan investere i når der er penge til det og er der ikke penge til at investere i mennesker så er der i mine øjne heller ikke penge til bygninger.

Jeg synes vi skal ændre kurs og arbejde hen mod en tilgang som den Norddjurs kommune har. I Norddjurs Kommune har man i arbejdsmarkedsudvalget stillet forslag om fremrykket revisitation med henblik på indstilling til førtidspension for borgere over 40 år, som har været i ressourceforløb i mindst et år, men der vil dog også være borgere under 30 år, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at fortsætte forløbet og som derfor også bør indstilles til førtidspension. Det forslag har man så regnet på og i Norddjurs ser tallene ud som nedenfor.

Regnestykke:

Økonomiske konsekvenser

Investering i frikøb af medarbejder i 15 timer/ugen i et år: 0,180 mio. kr.
Forventet effekt ved at 15 sager afkortes med gennemsnitligt 3 måneder, dvs. i alt 45 måneder til
en beregnet indsatspris på 0,013 mio. kr. Besparelse på 0,571 mio. kr.

Merudgift ved forskel i ydelse mellem førtidspension og ressourceforløb, dvs. 45 måneder til en gennemsnitlige forskel i ydelsen på 1.357 kr. pr. måned 0,061 mio. kr. Nettobesparelse: 0,330 mio. kr.

Kigger man udelukkende på ovenstående regnestykke så er der altså penge at spare ved, at tilkende den pågældende gruppe mennesker førtidspension. Hvorfor ligger Fredericia så så langt nede på listen i forhold til antallet af personer, der tildeles førtidspension efter endt ressourcebeløb?

Jeg synes vi mangler nogle politikere på banen til at indhente svar på dette. Spekuleres der i refusioner? Er det refusionernes størrelse, der er afgørende for den hjælp Fredercianerne modtager? Er der lokalpolitikere, der har mod på, at vi går nye veje og kigger mod Norddjurs Kommune? Er der nogle lokalpolitikere, måske endda borgmester Jacob Bjerregaard, der kan svare på, hvorfor det kan lykkes for andre kommuner, at lave en kulturændring, hvor mennesket sættes over økonomi og hvor det enkelte menneske behandles med respekt og værdighed. Er det politisk vilje, der mangler i Fredericia.

Kære byråd skulle vi ikke tage ved lære af de steder, hvor tingene lykkes. I er måske ikke enige i at eksempelvis Norddjurs Kommune har fat i noget rigtigt?

Et af mine helt store mål er, at vi i Fredericia får skabt en kulturændring, hvor vi ikke kigger på medmennesker som ugidelige, dovne osv. Kunne man arbejde så er jeg 100 % sikker på, at disse medmennesker ville arbejde. Sådan er jeg og sådan tænker jeg på mine medmennesker. Jeg har i et tidligere læserbrevet skrevet om menneskesyn. Jeg synes vi skal ændre det kommunale menneskesyn så der hersker tillid og tro på mennesket. Lad os fjerne os fra kontrolparadigmet, der pt hersker indenfor mange af de kommunale berøringsflader med Fredericianerne.

Hvorfor er vi så bange for at tilkende uarbejdsdygtige førtidspension når det nu er det læger etc. anbefaler. Jeg mangler i den grad svar dette spørgsmål samt de andre jeg har stillet i dette læserbrev.

”Sammen ved vi mere – Sammen kan vi mere”, men altså kun, hvis vi deler vores viden med hinanden.

Søren Haastrup

Byrådskandidat

Alternativet Fredericia