I november 2020 står der en ny motorvejsrampe mod Kolding klar, og i samme ombæring bliver der udvidet til to venstrespor i retningen mod Fyn. Første spadestik til det projekt blev taget onsdag formiddag.

Solen strålede over området ved Gl. Landevej, hvor det første spadestik blev taget. Borgmester Jacob Bjerregaard var også et stort smil, da han bød velkommen og fortalte om projektet.

Borgmester Jacob Bjerregaard. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

“Vi har arbejdet i mange år på at få det her kryds. Vi har lagt små 20 millioner kroner fra kommunens side, og Vejdirektoratet og Staten har lagt på den gode side af 20 millioner kroner, så det er et projekt, som render godt op,” sagde Borgmesteren.

Steen Wrist. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Efterfølgende fik Formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist, ordet og sagde:

“Som I ved har vi en travl og galoperende vækst. Vi har et transportområde, der er Danmarks mest centrale. Når vi bor her, hvor vi gør i Danmarks mest attraktive vejkryds, giver det os en forpligtelse til at man kan komme til og fra vejkrydset,” sagde Wrist inden Jacob Bjerregaard sluttede af med at sige:

“Nu kan vi endelig sætte gang i den her meget nødvendige udvidelse af infrastrukturen i Fredericia. De fleste af os har siddet i kø herude. Det geniale er, når man kommer fra eksempelvis havnen og skal mod Kolding, så skal skal man ikke dreje til venstre. Det betyder, at man efter Snaremosevej kan dreje direkte ned på en rampe til højre og så ud på motorvejen. Det kommer til at aflaste meget, og samtidig udbygger vi med to venstrespor mod Fyn, så det bliver nemmere at komme den vej.

Stykket hvor den nye rampe skal laves. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

“Vi går i gang med projektet nu, og det skal være færdigt i senest i november 2020. Vi håber, at folk vil have tålmodighed med trafikken. På den anden side af november 2020 vil trafikken glide smukt, og det skal det ogå med det vi arbejder på i forbindelse med vækst, arbejdspladser og at vi vil sikre vores position som Danmarks logistikcentrum. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi udvider vores infrastruktur,” sagde Jacob Bjerregaard.

Efterfølgende var der kaffe og kage. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Om ombygningen af motorvejskrydset

EUC Lillebælts direktør, Lars Middelboe, var til stede til det første spadestik. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN.

Det nordlige rampekryds bliver udbygget med en ny vestvendt rampe, en såkaldt shunt, hvor man kan svinge til højre mod Kolding. Rampen flettes sammen med nuværende sløjferampe mod Kolding, inden disse flettes sammen med motorvejen. Som en konsekvens af den nye rampe fjernes nuværende venstresvingsspor. Ved nuværende sløjferampe etableres et nyt højresvingsspor.

Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer sammen med Folketingskandidat Jens Jonatan Steen. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Det sydlige rampekryds bliver udbygget med ekstra svingspor på den sydlige frakørselsrampe. Ved tilslutningen til Snoghøj Landevej vil der således efter ombygningen være to højresvingsspor, et ligeudspor og et højresvingsspor. Tilkørselsrampen forsynes med et ekstra spor. På Snoghøj Landevej ved sydlige tilslutning etableres et nyt højresvingsspor, og ved nordlige tilslutning suppleres nuværende venstresvingsspor med et nyt.

https://www.billet.dk/order/tickets/13260481/lars-lilholt-band-buelows-kaserne-2019-07-06-19-30-00?