De første data fra COVID-19 studie bekræfter sammenhængen mellem hyppig patientkontakt og sandsynligheden for en positiv antistoftest og dermed vigtigheden af værnemidler for udsatte medarbejdere.

Falck rapporterer resultaterne fra den første antistoftest af ansatte i Danmark og Sverige. Forskningsprojektets formål er at opbygge viden om smittespredningen til vurdering af tiltag til beskyttelse af ansatte i sundhedsvæsenet og det omgivende samfund.
Forskningsprojektet har godkendelse fra National Videnskabsetisk Komité og gennemføres i samarbejde med professorerne Henrik Ullum og Kasper Karmark Iversen fra Region Hovedstaden. Forskningsprojektet er støttet af Lundbeckfonden.

Det primære formål med projektet er at se på smittespredning på tværs af medarbejdergrupper og geografi. Studiet er baseret på frivillig deltagelse af Falcks ansatte i Danmark og Sverige.

Deltagerne i forskningsprojektet foretager en hjemmetest for antistoffer og besvarer et spørgeskema om blandt andet antallet af patient- og klientkontakter på daglig basis (0, 1-5, 6-10, 11-20 og over 20). Deltagerne er grupperet i ambulancepersonale, healthcare-personale (primært fysioterapi og psykologiske konsultationer), kontoransatte, brandfolk og vejassistancepersonale. Denne tilgang til studiet er baseret på hypotesen om, at patientkontakt er en afgørende faktor i hyppigheden af COVID-19 smitte, og at det derfor er nødvendigt at kontrollere for dette, når udviklingen i smittespredningen skal sammenlignes på tværs af geografier. Spørgeskemaet tager samtidig højde for variationen af patientkontakt inden for medarbejdergrupperne over tid.

Hvor der er god repræsentation af ambulancepersonale i både Sverige og Danmark (henholdsvis 333 og 602 deltagere), så adskiller deltagerne sig ved at være langt flere healthcare ansatte i Sverige (500 mod 116 i Danmark), og langt flere brandfolk og vejassistance ansatte i Danmark (783 mod kun 44 i Sverige). Derfor kan de to samlede landegrupper ikke sammenlignes før der kontrolleres for omfanget af patientkontakt.

Korrelation mellem hyppig patientkontakt og sandsynligheden for en positive antistoftest

De første data fra 3.021 deltagere (1.106 fra Sverige og 1.915 fra Danmark) bekræfter sammenhængen mellem hyppig patientkontakt og sandsynligheden for en positiv antistoftest og dermed vigtigheden af værnemidler for udsatte medarbejdere. Yderligere analyser gennem forskningsprojektets forløb forventes at skabe grundlag for en optimering af beskyttelsen af medarbejderne. Med få positive antistoftest i Danmark er det endnu ikke muligt at bestemme korrelationen mellem patientkontakt og frekvens af positiv antistoftest i landene hver for sig. Med en forventet øget deltagelse i studiet og udvikling i smittebilledet, vil data over de næste testrunder forventeligt skabe grundlag for at etablere korrelationen mellem patientkontakt og hyppigheden af en positiv antistoftest for separate geografier.

Det samlede antal deltagere med en positiv antistofteste var som forventet lavt med 3,4% i første runde. Antallet er fordelt på 1,6% i Danmark og 6,6% i Sverige, uden at de to tal altså kan sammenlignes.

Studiet er en mulighed for at få viden om smittespredningen over tid

CEO Jakob Riis siger: “Studiet er med sit design, store antal deltagere fordelt geografisk og regelmæssige målinger en mulighed for at give os indsigt i smittespredningen over tid og risikoen for smitte for medarbejdere med stor daglig patientkontakt. Delresultaterne vil vi gøre tilgængelige henover projektets gennemførelse for at kunne bruge den nye viden så hurtigt som muligt.”

“I Falck er vi meget stolte af forskningsprojektet, som baner vejen for kommende videnskabelige aktiviteter i Falck. COVID-19 antistof-projektet er et vigtigt tiltag i vores bestræbelser på hele tiden at kunne arbejde målrettet mod den bedst mulige sikkerhed for vores ansatte. At projektets resultater har samfundsmæssig værdi, er også et centralt element, og opbakningen til projektet fra Falcks ansatte hænger utvivlsomt sammen med dette.”

Den næste test igangsættes i denne uge, og testrunderne fortsætter hver 14. dag indtil udgangen af 2020.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer