En ny politisk sæson skulle denne sene mandag eftermiddag begynde igen. Forud for byrådsmødet var der indkaldt til borgerdialogmøde omkring Borgmesterens budgetudspil, og mange af de fremmødte fortsatte ind i byrådssalen for at overvære mødet.

Her på Fredericia AVISEN bragte vi forud for eftermiddagens byrådsmøde en optakt med en kort opsummering af de største politiske sager der venter byrådet efter sommerferien. Det helt store punkt var her økonomi – og netop dette stod først for på dagsordenen til eftermiddagens byrådsmøde.

Efter en velkomst og en lille sang indledte Borgmesteren byrådsmødet startende med en præsentation af 2. budgetopfølgning. Fredericia Kommune ligger over de tilladte forbrug, fortalte Borgmester Jacob Bjerregaard. I alt beløber det sig til en overskridelse på omkring 15 millioner kroner udover budgettet. Derfor foreslår økonomiudvalget, at man indfører en ansættelsespause. At der er tale om en pause og ikke et stop slog Borgmesteren fast, for “hvis der er akut brug for en medarbejder, så skal vi også ansætte en”.

Jacob Bjerregaard og Søren Larsen.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Status på politiske ændringer

I budget 2018-2021 indgik 87 tiltag, som Byrådet ønskede at igangsætte i 2018. I forbindelse med 2. budgetopfølgning er der udarbejdet en samlet oversigt over status på tiltagene. Denne oversigt viser, at 79 tiltag allerede er iværksat eller implementeret. De resterende 8 vil blive igangsat i 2019 og enkelte i 2020, fortalte Borgmester Jacob Bjerregaard.

Anlægsrammen er en bekymring

Borgmesteren fortalte sine byrådskollegaer om situationen omkring det anlægsloft, der er yderst presset. Især punktet omkring salg og opkøb af erhvervsjord mener Borgmesteren ikke er tilfredsstillende.

“Det er jo lidt gak gak, at det hører ind under anlægsrammen. Det overopheder jo ikke noget, at vi køber eller sælger erhvervsjord” lød det fra Jacob Bjerregaard.

Der var fulde huse til byrådsmødet.
Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN
Debat op budgetforslaget

“Der er lagt op til en investering i velfærd. Men jeg har også kunnet fornemme på partierne, at man gerne vil bruge endnu flere penge. Det vil jeg egentlig også, men vi må prioriterer pengene anderledes. Vi er en situation nu hvor vi ikke kan gøre kagen større, som vi tidligere har gjort det” sagde Jacob Bjerregaard.

“Jeg har også taget en række nødvendige ting med. Arbejdsmarkedsområdet skal vi arbejde videre med, vi skal kigge mere på vores skoler. Vi skal også se på noget mere bosætning, for vi er ved at løbe tør for parcelhusgrunde. Desuden skal vi også se på børneplejen og på de ældre” fortsatte han.

Derfra tog Cecilie Roed Schultz (Ø) ordet, og startede med en ros til Borgmesteren:

“Jeg vil gerne starte med at sige, at det klæder Borgmesteren, at man fjerner de besparelser der ellers var med omprioriteringsbidraget” 

“Enhedslisten er glade for, at der lægges op til at skolerne gæld eftergives. Det er penge som skolerne ellers var tvunget til at finde, og der er ikke meget andet at tage fra end medarbejdere. Så det ville koste lærere og pædagoger, så jeg er glad for Borgmesterens oplæg” fortsatte Cecilie Roed Schultz (Ø) inden hun fortalte om Enhedslistens udgangspunkt med fokus i børn og unge.

Foto: Andreas Dyhrberg Andreassen, Fredericia AVISEN

Gruppeformand for Venstre, Peder Tind, tog derefter ordet, og pointerede her at der er tale om et budget der skal forhandles om. “Et god udgangspunkt, der skal forhandles i mål” lød det fra Tind. Derfra fortalte Peder Tind, at Venstre har et hovedpunkt med til forhandlingerne: Bosætning. Et bud herpå er opdatering af lokalplanerne, så det gøres lettere for de der allerede bor i lokalområdet at bygge om eller bygge til. Læs mere om Venstres tanker omkring bosætning her og tankerne omkring en skattesænkning her. Fra Peder Tind lød også en kritik af udspillet hvor Borgmesteren foreslår at ‘fjerne’ effektiviseringskrav fra Regeringen.

Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Susanne Eilersen, havde også rosende ord til Borgmesteren:

“Vi er glade, for det udspil der ligger meget tæt op af vores tanker omkring kernevelfærden. Vi er også glade for, at der bliver søgt puljer og fonde, men vi vil også gerne prioritere dem, for det kræver meget at skrive ansøgningerne. Derfor vil vi gerne sikre, at hovedfokus er på hænder, altså kernevelfærd, og ikke på mange tidskrævende ansøgninger”.

“I Dansk Folkeparti synes vi at vi skal gå forreste for at Fredericia bliver en veteranby. Vi er en by der sender mange afsted til verdens brandpunkter og kommer tilbage med ar på sjælen. Der skal vi have lavet en god politik herom” fortsatte Eilersen.

Søren Larsen, gruppeformand for Socialdemokratiet, tog ordet og startede med en opfordring til sine byrådskollegaer:

“Jeg har altid undret mig over tidspunktet for budgetforhandlingerne. De burde i stedet være omkring december, for det virker som om at mine byrådskollegaer er i julehumør med de mange gaveønsker. I stedet vil jeg opfordre til at vi tager de røde huer af, og laver et fælles bredt budget”. 

Byrådets eneste løsgænger, Karsten Byrgesen, tog også ordet til debatten om budgetoplægget.

“Jeg tager Borgmesterens oplæg til efterretning. Der er mange ting, der passer godt med de ting jeg finder meget vigtige. De kan samles under ét: kernevelfærd” lød det fra Karsten Byrgesen inden der også var tid til at rose for en god første behandling af budgetoplægget.

Vedtagelse af lokalplaner

På dagsordenen var der vedtagelse af en række lokalplaner. Den første lokalplaner drejer sig om en tvist omkring et plantebælte i Skanseparken. Denne blev enstemmigt godkendt.

Derudover var også vedtagelsen af en lokalplan, der giver tilladelse til et 7.500 kvm stort byggeri fra DLG, der skaber flere hundrede arbejdspladser, fortalte formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts (A), inden han fortalte sine byrådskollegaer, at der inden længe også skal kigges på en mere optimal trafikafledning fra stedet.

Efter en kort kommentar fra Cecilie Roed Schultz (Ø) kunne et samlet byråd vedtage den nye lokalplan.

Derfra skulle byrådet tage stilling til to nye lokalplaner, der skal sikre flere nye grunde til boliger i Fredericia. Karsten Byrgesen (løsgænger) havde rosende ord med på vejen til udvalgsbehandlingen, inden Kenny Bruun Olsen (V) tog ordet med en opfordring til, at der skal afsættes flere ressourcer til hurtigere behandling, så der ikke går år før man kan købe grundene. Formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts (A), tog ordet og gav svar til Kenny Bruun Olsen. “Vi tog sagen så snart vi kunne og har ført den hurtigt igennem. Det går rigtig godt i Fredericia, huse og grunde går som varmt brød” lød det fra Steen Wrist Ørts (A) inden et enigt byråd kunne sende lokalplanerne i høring.

Fleksible udlejningsregler

En forespørgsel fra tre boligforeninger om, at få lov til at lave fleksible udlejningsregler blev enstemmigt godkendt med meget rosende ord fra Pernelle Jensen (V).

Trekantområdets Brandvæsen

Trekantområdets Brandvæsen kunne i 2017 fremlægge et pænt overskud på 3 millioner kroner, hvilket igen giver brandvæsnet en positiv egenkapital. Regnskabet blev godkendt, og budgettet for 2019 ligeså.

Røgfri fremtid i Fredericia

Formand for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen (DF), fremlagde en samarbejdsaftale med foreningen ‘Røgfri fremtid’. Projektet går ud på at sikre, at færrest mulige unge starter med at ryge – og at mange af dem der ryger skal stoppe.

Udgangspunktet er, at de unge ikke skal starte, fortalte Susanne Eilersen og fortsatte: “Dermed ikke sagt, at vi er imod rygere, for dem er der også plads til. Men hvis en ryger er motiveret til at stoppe, så skal vi også stå klar med hjælpen”.

Efter rosende ord fra Anette Hyre-Jensen (A), Cecilie Roed Schultz (Ø), Ole Steen Hansen (A) og Christian Jørgensen (V) kunne et enigt byråd vedtage samarbejdet med ‘Røgfri fremtid’.

Veteranprojekt

Dansk Folkeparti har stillet et forslag om et veteranprojekt. Inger Nielsen (DF) fremlagde sine tanker for byrådet. “Det kan godt lad sig gøre at finde de mest udsatte veteraner, men der kræver at i er opsøgende, det kræver rummelighed og forståelse” sagde Inger Nielsen.

Formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist Ørts (A), kvitterede for interessen for projektet, og opfordrede byrådet til at sende forslaget videre til udvalgsbehandling.

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Lars Ejby Pedersen (A), kvitterede ligeledes for interessen, og forklarede at resultaterne ikke har levet op til forventningerne. Ole Steen Hansen (A) forklarede om arbejdet bag, men slog også fast, at der er behov for at gentænke projektet. Ligeledes meldte Christian Jørgensen (V) sig i debatten, og slog fast at alle vil veteranerne det bedste.

Løsgænger, og veteran, Karsten Byrgesen tog ordet, og startede med at fremholde prospektet for hele projektet. Byrgesen opfordrer til, at der skal laves yderligere tiltag og lagde op til en diskussion af den fremtidige indsats. “Lad os hylde vores veteraner, de har gjort meget for os” sluttede Karsten Byrgesen (Løsgænger).

Efter debatten kunne et enigt byråd sende forslaget videre til udvalgsarbejdet.