Skolepiger får lavere blodtryk, større muskler, bedre balance og større hoppekraft, når deres skole sætter fodboldtræning på skoleskemaet. Også de piger der aldrig før har spillet fodbold.

Det er en god ide at bruge fodbold som motionsform i folkeskolen. Alle børn har gavn af aktiviteten; også de motionsuvante piger. Det viser et studie af FIFA 11 for Health i Europa motionskonceptet blandt skolebørn på Færøerne, som fodboldforskere fra SDU’s Institut for Idræt og Biomekanik har gennemført. Studiet er netop blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports:

– Studiet viser, at sundhedsundervisning på fodboldbanen øger 10-12 årige pigers muskelstyrke, muskelmasse, balance og blodtryk – også hos de piger, der er uden tidligere fodbolderfaring, fortæller Peter Krustrup, forskningsleder og professor i Sport og Sundhed ved Syddansk Universitet.

Syddansk Universitet har i samarbejde med Færøernes Universitet undersøgt 400 børn på 12 Færøske skoler, hvor børnene på 5. klassetrin spillede fodbold i 45 minutter to gange om ugen gennem 11 uger.

Godt for både kondition og kammeratskab

Studiet lægger sig i forlængelse af tidligere studier af FIFA 11 for Health i Europa. Konceptet består af fodboldtræning kombineret med sundhedslære, som 10.000 danske børn har stiftet bekendtskab og som nu ruller videre i en dansk version med støtte fra Nordea-fonden.

– Vores tidligere undersøgelser har vist, at FIFA 11 for Health i Europa konceptet giver 10-12-årige skolebørn en bedre sundhedsprofil, kognitiv funktion og social trivsel, og øger børnenes viden om fysisk aktivitet, varieret og sund kost, hygiejne og dårlige vaner omkring tobak og alkohol. Nu kan vi føje til, at denne form for fodbold med fokus på boldlege og småspil er meget involverende og give flotte forbedringer i fysisk form og sundhedsprofil hos skolepiger uanset tidligere fodbolderfaring, fortæller Peter Krustrup.

Projektet med sundhedsundervisning på fodboldbanen bidrager til, at børnene lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om minimum tre gange 30 minutters højintens træning om ugen og folkeskolereformens krav om 45 minutters daglig fysisk aktivitet.

https://www.place2live.dk/fredericia/
Annonce

– På Færøerne er der stor opmærksomhed omkring dette projekt med sundhedsunder-visning på fodboldbanen, og tilfredshed med at det virker for både piger og drenge. Det er sandsynligt, at projektet fra det kommende skoleår vil blive gennemført på 4. til 6. klassetrin på alle færøske folkeskoler, siger lektor på SDU og leder af Det Færøske Folkesundhedsråd, Magni Mohr, som har 10 års erfaring i projekter omkring boldspil og sundhed.

FAKTA: ’Hvad er FIFA 11 for Health i Europa’

• FIFA 11 for Health er et 11 ugers forløb med sundhedsundervisning på fodboldbanen, hvor børnene træner, leger og lærer.
• Projektet blev oprindeligt udviklet i 2009 til undervisning i Afrika, hvor fodboldtræning blev kombineret med budskaber om hygiejne, HIV, malaria og rent vand.
• Den europæiske version er kreeret i et samarbejde mellem Professor Peter Krustrup, DBU og FIFA’s forskningsenhed F-MARC.
• I den europæiske version er der to gange 45 minutters undervisning om ugen og sundhedsbudskaberne især rettet mod fysisk aktivitet, varieret kost og social trivsel.
• Fokus er på småspil – fodbold spillet fx 3 mod 3 på små baner.
• Småspil er motiverende og inkluderende, fordi alle børn er med i spillet og har mange boldberøringer.
• I småspil er intensiteten høj, og dermed er der god effekt på kondition, knoglesundhed og en række andre sundhedsparametre.
• Samtidig forbedres børnenes sociale trivsel – blandt andet gennem brug af ’rose-makkere’, hvor børnene to og to giver hinanden positiv feedback efter aktiviteterne.