Det var i strid med overenskomsten, da Trekant Brand i Fredericia i februar 2017 pålagde brandmændene at stå til rådighed efter arbejde. Det fastslår en faglig voldgift fra den 11. september 2019.

“I FOA er vi selvsagt glade for at få slået fast, at beredskabspersonale ikke kan pålægges at stå til rådighed i deres fritid, uden at der er indgået en aftale om det, og vilkårene for rådigheden er aftalt,” siger Reiner Burgwald, sektorformand i fagforbundet FOA. Den faglige voldgift fastslår at det var overenskomststridigt da Trekant Brand i Fredericia i februar 2017 pålagde brandmændene at stå til rådighed udenfor den aftalte arbejdstid.

Ud over at Trekant Brand havde misbrugt deres ledelsesret, blev de ligeledes dømt til at betale en erstatning til de berørte brandmænd på 600.000 kroner. Sagen begyndte, da Trekant Brand i 2016 opsagde alle aftaler ved dannelsen af det nye beredskab i trekantområdet. Opsigelserne involverede også en eksisterende lokalaftale om honorering for rådighedsvagter, da Trekant Brand på det tidspunkt var af den opfattelse, at man kunne klare sig uden rådighed.

Da ledelsen i Trekant Brand senere ændrede opfattelse, var det ikke muligt at blive enige om en ny aftale mellem Trekant Brand og FOA om rådighedsvagter. En voldsom brand i kontrolrummet ved det daværende Elsam i Fredericia den 6. juli 1991, var årsag til, at brandfolkene havde en aftale om at skulle stå til rådighed i døgnet efter deres normale arbejdstid. Fredericia Brandvæsen havde et minimalt beredskab på vagt, og på grund af 6. julifesten havde de svært ved at mobilisere flere folk.

Aftalen betød, at der i løbet af fem minutter kunne stå 12 mand klar til indsats, hvis situationen krævede det og indebar ekstra betaling til brandfolkene. FOA håber, at dommen kan bruges til at understøtte udviklingen af et professionelt hurtigt reagerende kommunalt beredskab.

“Måske kan gårsdagens afgørelse sætte en proces i gang, der kan føre til, at reglerne overholdes for alle landets brandmænd, og at der fortsat er et professionelt og robust kommunalt beredskab i landets kommuner. Et beredskab der vel og mærke – uanset om det er kommunalt eller privat – drives og ledes i overensstemmelse med de gældende regler, og sikrer de ansatte mod unødigt lange arbejdstider og nedslidning,” siger Reiner Burgwald. 

“For FOA er det åbenbart, at vejen frem er flere opgaver til beredskaberne i kombination med fuldtidsstillinger hvor hver times arbejde tæller som fuld arbejdstid – på samme måde som de fleste andre arbejdspladser i vores samfund. Vi vil i hvert fald presse på for at få dialogen i gang – et velfungerende beredskab er i alles interesse,” mener Reiner Burgwald.  

Annonce til uge 37 + 39 https://www.f-i-c.dk/50-aars-jubilaeum