Efter forgæves forsøg på at tegne overenskomst har FOA besluttet at varsle strejke og blokade mod Ekkofonden, der driver en række socialpædagogiske opholdssteder i især Nordjylland og på det centrale Sjælland. Firmaet vil ikke indgå overenskomst med FOA.

”Ekkofonden har været meget lukkede, og vi har senest fået et svar fra virksomheden om, at vi ikke behøver at henvende os mere, for der er ikke mere at tale om. Det gør sagen om en overenskomst simpel i den forstand, at når dialogen holder op, så træder de arbejdsmarkedsretlige regler i kraft. Og dem følger vi nu til punkt og prikke for at få tegnet overenskomsten,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

Han pointerer, at FOA først og fremmest er interesseret i dialog med virksomheden. Konflikten kan træde i kraft 1. maj 2016, så der vil være tid til forhandling, hvis virksomheden igen skulle blive interesseret i at tegne overenskomst.

Strejke og blokade betyder, at ingen medlemmer af FOA kan arbejde eller søge arbejde hos Ekkofondens institutioner, afdelinger og enkeltmandsprojekter. FOA vil samtidig gennem LO bede LO´s medlemsforbund om at varsle sympatikonflikt mod virksomheden. Her kan levering af varer og tjenesteydelser til virksomheden også blive ramt af konflikten.

Ekkofonden er en erhvervsdrivende fond, der står for en række socialpædagogiske tilbud i form af botilbud, enkeltmandsprojekter og støtte i eget hjem. Fonden har bosteder i Hjørring, Løkken, Hobro, Tappernøje og Stenlille. De såkaldte enkeltmandsprojekter eksisterer over de meste af landet.

”Virksomheden henter sine penge fra de offentlige kasser. Derfor burde det også være en helt afgørende værdi for sådan en virksomhed, at man følger de løn- og arbejdsvilkår, der er aftalt i overenskomsterne på det offentlige område,” siger Dennis Kristensen.