FOAs hovedbestyrelse har besluttet at anbringe yderligere 100 ekstra millioner kroner i sin strejkefond. Det sker for midler fra det igangværende salg af forsikringsselskabet Alka.  

FOAs formand Dennis Kristensen peger på, at det er en kontant og barsk arbejdsgiverholdning, der er baggrund for beslutningen.

“Vi havde i årtier en lang og historisk tradition på det offentlige arbejdsmarked om at begrænse konflikter og arbejdskampe – også af hensyn til borgerne. Men den store konflikt i 2008 og lærerlockouten i 2013 har vist en ny og særdeles kontant offentlig arbejdsgiverlinje, som vi også ser ved dette års igangværende forhandlinger. En konflikt i år er en yderst reel risiko,” mener Dennis Kristensen.

FOA opkrævede i 20 år ikke kontingent til sin strejkekasse, men det blev genindført af FOAs kongres i 2013 på baggrund af den nye arbejdsgiverholdning, som sendte lærere og undervisere ud i lockout i forsommeren 2013.

Nødberedskab

Aktuelt har FOAs hovedbestyrelse også besluttet kriterierne for en mulig kommende konflikt. Det er besluttet at stille et nødberedskab til rådighed efter samme kriterier som i 2008, så alle livsvigtige opgaver bliver udført efter fælles landsdækkende regler. Hvilke kommuner og regioner og hvilke arbejdsfunktioner, der vil blive udtaget til konflikt, skal nu aftales med de øvrige offentlige fagforbund, så en eventuel konflikt vil ramme de offentlige arbejdsgivere så præcist som muligt.

“Det er på sin vis uforståeligt, at vi i år skal stå med dette mulige konflikt-scenarie. Alle økonomer har aflyst finanskrisen og peger på klar økonomisk fremgang. Politikerne på Christiansborg er i færd med at bruge det nye økonomiske råderum. Men når de samme politikere optræder som arbejdsgivere, så er tegnebogen limet fast i lommen, og vi skal lytte til forslag om ringere lønstigninger end privatansatte, om forringelse af seniorordninger og ringere tillidsrepræsentantbestemmelser,” siger Dennis Kristensen.