En dement beboer på et plejehjem slår en social- og sundhedshjælper uden grund. Tidligere var den ansatte i praksis nødt til at politimelde den demente borger inden for 72 timer for at være sikret erstatning.

Ny vejledning giver bedre muligheder for at dispensere fra 72-timersreglen, hvis der er konkrete pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn i netop dette tilfælde, der taler imod en politianmeldelse.

”Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Tidligere var den ansatte i praksis nødt til at politianmelde for at være sikret erstatning uanset den negative indvirkning på fx relationerne til det autistiske barn eller den demente ældre,” siger forbundsformand i FOA Dennis Kristensen.

”Men vi er stadig kun halvt i mål. Vi mangler at se en ændring i Erstatningsnævnets praksis. Det vil i virkeligheden afgøre, om vi kan kalde den nye vejledning en succes eller fiasko,” fortsætter Dennis Kristensen.

Justitsministeriets nye vejledning om offererstatning gælder i sager om forbrydelse mod plejepersonale, pædagogisk personale, lærere og andre faggrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner.

FOA har været meget aktive i forbindelse med den nye vejledning, der som et afgørende princip fastslår, at Erstatningsnævnet vil give dispensation for 72-timersreglen såfremt konkrete pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn taler mod politianmeldelse.

Hvis en dement borger eller et autistisk barn udøver vold mod personalet, har personalet i lang tid været tvunget til at politianmelde eposoden inden 72 timer, for at sikre sig muligheden for erstatning.

Denne uhensigtsmæssige fortolkning af offererstatningsloven har været gældende, siden Erstatningsnævnet for i 2014 ændrede praksis vedrørende dispensation for 72-timers reglen.