De offentlige arbejdsgiveres lockoutvarsler er sjuskearbejde, mener FOA, som derfor tager første skridt mod en sag i Arbejdsretten

Arbejdsgiverne i regioner og kommuner har som ventet sendt lockoutvarsler til FOA og de andre fagforbund på det offentlige område. De vil lockoute 250.000 ansatte i kommunerne og 80.000 i regionerne. Men ifølge FOA er varslerne næsten ubrugelige.

“Det er meget svært for os at se, hvem der faktisk er omfattet af arbejdsgivernes varsel. Jeg kan som eksempel nævne, at regionerne har undtaget “psykiatrien”, uden at vi nærmere kan aflæse, hvilken afgrænsning af psykiatrien regionerne har foretaget. Det kan vi jo ikke rådgive medlemmerne ud fra,” siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

“Vi skal kunne give hvert enkelt medlem klar besked, det er vores pligt. Det kan vi ikke, sådan som varslerne er udformet, derfor er vi tvunget til at reagere”, siger Dennis Kristensen.

FOA vil derfor indkalde arbejdsgiverne til et såkaldt fællesmøde. Det er første skridt i en arbejdsretssag.

På trods af den usikkerhed, som de uklare lockoutvarsler medfører, er FOA nået frem til, at omkring 40.000 medlemmer er omfattet af KL’s lockoutvarsel og omkring 10.000 medlemmer af regionernes lockoutvarsel. Herfra skal dog fratrækkes det antal medlemmer i regionerne, som vil være omfattet af regionernes undtagelse af “psykiatrien”. Hertil skal til gengæld lægges omkring 14.000 medlemmer omfattet af FOAs strejkevarsel overfor kommunerne og omkring 2.000 medlemmer omfattet af FOAs strejkevarsel overfor regionerne. Alt i alt er omkring 66.000 FOA-medlemmer omfattet af konflikten.

Arbejdsgivernes lockout er varslet til at kunne træde i kraft den 10. april. Forligsmanden, der nu styrer overenskomstforhandlingerne i hele den offentlige sektor, kan udsætte konflikten i to gange 14 dage.