I 1988 fik en enlig på kontanthjælp 38 % af gennemsnitslønnen udbetalt, i 2012 var det faldet til lige under en tredjedel. Det viser en ny stor undersøgelse fra Rockwool Fonden. Samtidig bliver flere og flere hængende på kontanthjælpen, når de først er endt på ydelsen, og der er også over årene blevet flere fattige blandt modtagerne af kontanthjælp.

– Det er tvingende nødvendigt at rette op på kontanthjælpen, så det igen bliver en ydelse, man kan opretholde en rimelig tilværelse på, men øverst på den politiske dagsorden står en reform af dagpengesystemet. Mange af de titusinder, der har mistet dagpengene inden for de sidste år ender på kontanthjælp eller helt uden forsørgelse, og den strøm må vi stoppe nu, mener FOA.

 

”Offentlige ydelser skal ikke skabe fattigdom, de skal sikre mennesker mod fattigdom. Den erkendelse må dagpengekommissionen og politikerne nå til, så vi kan få rettet op den helt fejlslagne dagpengereform. Arbejdsløshed må ikke blive første trædesten på en social deroute, men desværre har vi over de seneste mange år set, at bevægelsen er gået imod at true arbejdsløse på pengepungen i stedet for at hjælpe dem og sikre dem et stabilt liv,” udtaler Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA.

Første prioritet i et reformeret dagpengesystem må være at sikre, at færre mister dagpengeretten. FOA mener, at det bør ske ved at ændre genoptjeningsretten, så f. eks. også et deltidsjob i en kortere periode end et år kan give ret til forlængede dagpenge. En uges arbejde bør give 6 ugers forlænget dagpengeret, en måned i job bør give 6 måneders dagpenge og et halvt år bør give ret til en ny toårig dagpengeperiode.

Næste trin må være en genopretning af kontanthjælpssystemet, så der blandt andet bliver rettet op på den udbredte kassetænkning i kommunerne.

”Alt for mange parkeres på kontanthjælp i stedet for at få den hjælp, de i virkeligheden har brug for. Vi ser f.eks. mennesker med arbejdsskader, der sendes formålsløst rundt i systemet til arbejdsprøvninger og lignende i stedet for at få en konkret hjælp til f. eks et fleksjob, de kan overkomme eller i sidste ende en førtidspension,” siger Dennis Kristensen.