Au pair-ordningen handler ikke om kulturudveksling, men om fattige, der arbejder hårdt for velhavende til alt for lav en løn. Au pairer skal anerkendes som lønmodtagere, pointerer FOA efter ny rapport om ordningen.

Drop de romantiserede forestillinger om, at au pairer er eventyrlystne unge fra udlandet, som danske værtsfamilier med åbne arme tager imod, så de kan udveksle kultur på tværs af landegrænser og nationaliteter. Når au pairer bliver budt ind i en dansk familie, handler det først og fremmest om at få hjælp til husligt arbejde og børnepasning. Det fremgår af en omfattende evaluering af au pair-ordningen, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration netop har udgivet.

”Værtsfamilierne er helt klare i mælet, når de skal pege på deres primære motivation for at få en au pair i hjemmet. Men at passe børn og gøre rent er reelt arbejde, og her tilsiger den danske model, at så skal man have ordentlige løn- og arbejdsvilkår,” siger formand for Kost- og Servicesektoren i FOA Pia Heidi Nielsen.

FOA, som er den fagforening, der organiserer au pairer, har i årevis peget på, at lønnen i ordningen er helt urimeligt lav. De 4.350 kr. om måneden, som au pairerne får i lommepenge, svarer til en timeløn på omkring 60 kr. Det gælder vel at mærke, hvis man indregner værdien kost og logi.

Også på en lang række andre områder er ordningen i sin nuværende form problematisk. For eksempel er der krav om, at en au pair ikke må være over 30 år. Au pairen må heller ikke være gift eller have børn i hjemlandet. De må heller ikke arbejde mere end 30 timer om ugen, selv om mange gerne vil arbejde mere mod højere betaling. De besidder ikke selv deres egen opholds- og arbejdstilladelse – den har værtsfamilien. Og så står de komplet uden beskyttelse på arbejdsmiljøområdet, fordi arbejdet foregår i private hjem.

”Au pairerne kommer til Danmark for at tjene penge, som de kan sende hjem til deres familier. Men de bliver mødt af helt urimelige vilkår og gennemgribende krav, som vi ikke stiller til nogen andre på arbejdsmarkedet. Når de udfører et reelt arbejde, bliver vi nødt til at anerkende dem som lønmodtagere og sikre, at de ikke er dårligere stillet end andre på det danske arbejdsmarked,” siger Pia Heidi Nielsen.

Hun glæder sig over udmeldingen fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, der som reaktion på evalueringen lægger op til en revision af ordningen.

”Det er betryggende, at ministeren anerkender, at der er behov for ændringer af forholdene for au pairer. Deres arbejdskraft er tydeligvis efterspurgt og selv er de overvejende glade for ordningen. Derfor skal vi finde en anstændig løsning, eksempelvis på samme måde, som der eksisterer en landbrugsordning,” siger Pia Heidi Nielsen.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/2351/2357/files/avis13.pdf?87
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer