Fredericia Maskinmesterskole (FMS) inviterede torsdag eftermiddag til indvielse af datacenter til undervisningsbrug, og til arrangementet blev der holdt fire taler om betydningen og glæden ved stiftelsen af datacenteret.

Rektor på Fredericia Maskinmesterskole, Jens Færgemand Mikkelsen, startede med at byde velkommen, og derefter var der korte taler fra henholdsvis

Arnth B. Nielsen (DataCenterGruppen), en repræsentant fra Google samt Fredericias borgmester, Steen Wrist.

Det var med stor glæde, at FMS inviterede til indvielse af deres nye datacenter på afdelingen i Fredericia, selvom at det sker med et års forsinkelse grundet corona-krisen.

Ovenstående aktører var alle sammen enige om, at opbyggelsen af et minidatacenter til undervisningsbrug i samarbejde med leverandører fra datacenterindustrien er helt unikt. Derudover var der et fokus på, at Fredericia Maskinmesterskole har sat sig selv på danmarkskortet, som de første, der målretter en videregående uddannelse til drift af datacentre.

Det var en rigtig stor dag for uddannelsescenteret, da de har fået redskaber til at lære de studerende, hvad et datacenter er, og hvordan man bruger det. Generelt er det en svær branche at komme ind på, fordi der er en masse sikkerhed og data på spil, så det kan være vanskeligt at opleve et datacenter uden mange forbehold.

– Det er et stort skulderklap, som vi har fået igennem opbakning og anerkendelse fra sponsorere, samarbejdspartnere og kommunen. Vi skal bruge det her til vores studerende, og at vi så finder ud af, at vi er nogle af de første på markedet, er bare bonus, siger rektor på Fredericia Maskinmesterskole, Jens Færgemand Mikkelsen og uddyber:

– det er en rigtig god historie. Vi har glædet os, og vi har også planlagt det før, så det er dejligt at få indvielsen afviklet. Det er fantastisk, udtrykker han.

Ud over at opbevare data kan et datacenter være et større eller mindre højteknologisk kompleks: En masse energi kommer ind, og en masse energi sendes ud igen. Energi skal lagres i store batterier, serverrum skal afkøles, og den overskydende varme fra anlægget skal gerne anvendes, så den ikke går til spilde. For eksempel bliver overskudsvarme fra de store datacentre flere steder sendt videre som fjernvarme og kommer derved lokalområdet til gode. Maskinmesteren har de faglige kompetencer til at føre tilsyn med denne type anlæg og have ansvaret for daglig drift og vedligehold.

– Samarbejdet med Google har skudt en udvikling i gang og medført nogle muligheder, som vi ellers ikke havde fået, udtaler jens Færgemand Mikkelsen og fortsætter:

– Google har været en fantastisk partner, som har stolet på, at vi kunne løfte opgaven, så de roligt kunne støtte vores arbejde med at skaffe mere af den arbejdskraft, som datacenterbranchen mangler. De har desuden været rigtig gode sparringspartnere og har faciliteret netværk til uddannelsesinstitutioner i Europa, som vi nu samarbejder med om uddannelser til branchen. Hele processen har virkelig givet os et løft ind i fremtiden og ud i verden.”

Baggrund for indvielsen af datacentret
Datacenterbranchen er i rivende udvikling. Det er ikke kun mastodonter som Facebook og Google, der anlægger datacentre, men alle steder, hvor der er brug for opbevaring af data, anlægger man datacentre i forskellig størrelse. Vigtigheden af at kunne tilgå data når som helst gør, at et datacenter skal være i konstant drift.

Systemerne må ikke blive overbelastede, og strømmen må ikke gå. Det er her,
maskinmestrene kommer ind i billedet. Maskinmestre varetager ofte opgaver inden for drift og vedligehold – det kan være på kraftværker, på sygehuse eller i storcentre – hvor de har ansvaret for, at ventilation, elinstallationer og øvrige tekniske anlæg fungerer.

Desuden er maskinmestre uddannet til at finde energieffektive løsninger, så virksomheder kan have så bæredygtig drift som muligt. På FMS har de studerende mulighed for at vælge mellem fire forskellige valgfag for at tone deres
uddannelse efter interesse.

Det seneste blev introduceret i 2020, og det henvender sig netop til dem, der har interesse i datacenterbranchen. På valgfaget får de studerende bl.a. undervisning af gæsteundervisere fra hele verden, da det ikke kun er i Danmark, at man synes, at FMS’ arbejde er værd at investere i. på verdensplan er der endnu ikke mange, der uddanner folk direkte til datacenterbranchen, så dermed er det lykkedes FMS at tale ind i et globalt behov.